Anulare In Parte A Conventiei De Credit Comision Risc Banca Transilvania – Judecatoria Hunedoara

Disjunsa Actiunea Din Cadrul Unei Contestatii La Executare Instanta A Anulat Comisionul Bancii Transilvania

24.08.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: C5
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte acţiunea formulata de reclamanţii CHIS IONELA RAMONA si CHIS DANIEL, în contradictoriu cu pârâtele SC BANCA TRANSILVANIA SA, , si SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL, şi, în consecinţă: Constată nulitatea absoluta parţiala a convenţiei de credit nr. 0133036/14.11.2007, în privinţa clauzei prevăzute de pct. 5 lit. a -comision de risc din condiţiile speciale ale convenţiei. Respinge in rest acţiunea. Fara cheltuieli de judecata. Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. In cazul exercitării caii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Hunedoara. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 24.08.2016.
Document: Hotarâre    24.08.2016

http://portal.just.ro/243/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24300000000054333&id_inst=243

avocat Cuculis

Contestatia La Executare – Daune Morale – Invocarea Incalcarii Dreptului De Protejare A Datelor Personale Prin Cesiunea Catre Recuperatorii De Creanta – Avocat Cuculis

Prin Contestatia La Executare Se Pot Cere Daune Morale – Cesionarea Creditelor Catre Recuperatorii De Creanta Incalca Dreptul De Protejare A Datelor Personale – Avocat Cuculis

Vedeti Cum Puteti Cere Daune Morale In Cadrul Contestatiei La Executare Daca Aveti Creditul Vandut La Recuperatori –

Motivele de fapt si de drept de mai jos reprezinta creatia intelectuala a C.A Cuculis Si Asociatii si poate fi folosita in cererile de chemare in judecata, asa cum este ea expusa, pe propria raspundere a fiecarui reclamant/petent.

Expunere de motive –

   4.3.1.  De regula, cesiunea de creanta transfera cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata, precum si drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate. Creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, cu notificarea debitorului. Cesiunea de creanta este valabil incheiata prin realizarea acordului de vointa al partilor, fara sa fie necesara vreo alta formalitate suplimentara. In masura in care cesiunea este concretizata printr-o donatie, acest act trebuie sa fie incheiat in forma autentica, deoarece asa prevede legea pentru donatii.

Astfel, ca orice conventie trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de validitate:

 • sa indeplineasca toate conditiile de validitate a contractelor: capacitate, consimtamant, cauza, obiect,
 • sa fie contract consensual – cu exceptia situatiei cand cesiunea este cu titlu gratuit caz in care cesiunea reprezinta de fapt o donatie si se aplica regulile din materie fiind obligatorie forma autentica,

 

consimtamantul debitorului cedat este necesar doar in cazul in care creanta este legata in mod direct de persoana acestuia;

 

 • sa priveasca o suma de bani- creanta care nu are ca obiect o suma de bani poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie cu mult mai oneroasa,
 • sa fie o creanta cesibila (regula: toate creantele pot fi in principiu cesiunate chiar daca sunt litigioase)- exceptie: exista si creante care nu pot fi cedate: pensia de intretinere, o parte din drepturile salariale,
 • sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate (intre parti cesiunea de creanta isi produce efectele de la data incheierii contractului de cesiune, cesionarul putand sa pretinda tot ceea ce primeste cedentul de la debitor),

in cazul in care se cesioneaza o universalitate de creante, prezente sau viitoare, pentru opozabilitate fata de terti este necesara inscrierea in AEGRM;

fata de debitorul cedat aceasta inscriere nu este suficienta

fata de fideiusori se aplic regulile de la debitorul cedat, astfel ca opozabilitatea fata de acestia se poate face doar prin notificare sau acceptare.

 

   4.3.2. Forma scrisa a cesiunii

Din cele prezentate anterior reies doua aspecte inportante de care majoritatea institutiilor financiare s-au prevalat:

 

 1. Modul de transmitere a obligatiei dintre cesionar si cedent – CU TITTLU GRATUIT SAU ONEROS, si
 2. Notificarea debitorului pentru opozabilitate.

 

 1. Astfel, pentru primul aspect, asa cum mentioneaza si codul civil, in cazul in care cesiunea de creante se face cu titlu oneros se vor aplica regulile de la contractul de vanzare-cumparare (fiind suficienta forma consensuala) ori daca este cu titlu gratuit vor fi incidente regulile de la donatie – forma autentica fiind o conditie de fond, neindeplinirea acesteia atragand dupa sine nulitatea actului.

 

Raportandu-ne la contractele de cesiune pe care bancile le-au incheiat mai departe, consideram ca se impune prezentarea acestor contracte pentru a putea lamuri aceste divergente.

Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca daca cesiunile s-au incheiat cu titlu oneros trebuie analizat pretul cu care s-au incheiat, deoarece facand o paralela la regulile contractului de vanzare cumparare, art. 1660 si 1665 Cod civilpretul trebuie sa fie serios si determinat sau cel putin determinabil” iar daca „pretul este stabilit fara intentia de a fi platit atunci vanzarea este anulabila. De asemenea, daca prin lege nu se prevede altfel, vanzarea este anulabila cand pretul este intr-atat de disproportionat fata de valoarea bunului, incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la o vanzare.”

Astfel, in contractul de cesiune, obiectul vanzarii il reprezinta insusi suma imprumutata de catre debitor (restul de suma datorata) si urmarita de catre creditor; pretul cesiunii stabilindu-se in functie de aceasta valoare.

 

Astfel cum am mentionat, subsemnatii nu am avut cunostinta de cesionarea obligatiei noastre catre o societate cu sediul in afara  Romaniei, pana la data primirii actelor de executare silita.

 

In concluzie, solicitam instante sa solicite prezentarea contractelor de cesiune atat cele incheiate cu institutii din afara tarii cat si cele prin care debitele s-au cesionat inapoi institutiilor romane pentru a putea lamuri problemele ridicate legate de felul cesiunii cat si pretul acestora iar daca aceste conditii nu sunt indeplinite solicitam aplicarea sanctiunilor prevazute de catre lege.

 

4.3.3. In ceea ce priveste cel de-al doilea aspect, majoritatea debitorilor nu au fost notificati privind schimbarea creditorilor fapt ce duce la inopozabilitatea actelor si conditiilor impuse de catre noii creditori.

 

Pe langa acestea, daca exista un raport de cesionare conform Codului civil- art 1575, cesiunea de creanta produce efecte intre cedent si cesionar, iar acesta din urma poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor.

In speta situatiile expuse judecatii, ulterior cesiunii creantelor dobanzile debitorilor au crescut considerabil fiind notificati sub formularistica „conform modificarilor pietei financiare marja s-a modificat de la X p.p. la Y p.p.”

Conform art 1582 Cod civil, debitorul poate sa opuna cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului. Astfel, el poate sa opuna plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii fi devenit opozabila, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni, precum si orice alta cauza de stingere a obligatiilor survenita inainte de acel moment.

Cesiunea de creanta transfera cesionarului: toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata cat si drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.

In acest context intelegem faptul ca cesionarul nu avea niciun drept sa modifice conditiile stipulate in contractele de credit initiale.

 

4.3.4. In momentul in care vorbim de externalizare, intelegem procesul prin care creditele neperformante (pentru inceput) au fost cesionate catre institutii bancare sau nebancare din strainatate.

 

Aici este punctul in care institutiile bancare incep incalcarea prevederilor legale.

 1. A) In primul rand este vorba de un contract de cesiune, ori conform Codului civil art. 1578 Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care:
 2. accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa;
 3. primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului. In cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii.

Astfel codul instituie doua conditii ce trebuie indeplinite simultan, conditii ce nu se intalnesc in situatiile de fapt.

 

In concret, consumatorii contracteaza credite cu diferiti agenti economici iar mai apoi prin solicitarea unor diferite acte referitoare la creantele acestora de la banca afla de fapt ca datoriile acestora au fost vandute catre firme straine neavand nicio idee despre data cand au fost cesionate sau despre efectele acestei vanzari.

 

In alte cazuri (ca de exemplu creditelor contractate cu OTP BANK ROMANIA)  majoritatea clientilor au aflat de cesionarea creantelor abia in momentul in care au primit notificari prin care erau informati ca debitele acestora au fost readuse in tara de la diferite entitati straine.

 

O alta situatie este cea a bancii BANCPOST SA ce a externalizat un numar foarte mare de credite la insituttii din afara teritoriului Romaniei. Majoritatea clientilor erau informati de aceasta cesiune in momentul in care se prezentau la banca pentru semnarea actelor aditionale sau mai grav in momentul in care o data cu intrarea in vigoare a OUG 50/2010 cand bancile aveau datoria sa reglementeze contractele existente conform normelor in vigoare prin eliminarea clauzelor abuzive si a altor prevederi prin care consumatorii erau pusi in situatii de inferioritate, acestea in loc sa vina in ajutorul clientilor dinpotriva externalizau creditele prin masuri ilegale.

Au existat cazuri in care consumatoriilor li se oferau actele aditionale la semnat si spunandu-le ca li se vor trimite exemplarele acestora dupa ce vor fi semnate de catre reprezentantii institutiei-cesionare. Treceau saptamani si acestia nu intrau in posesia exemplarelor ce li se cuveneau, bancile din Romania argumentand ca acestea nu erau ajunse de la firma din strainatate cu semnaturile acesteia, ajungand in multe cazuri ca acele acte aditionale sa nu contina niciodata semnaturile creditorilor-cesionari sau in alte cazuri sa se gaseasca semnatura reprezentantilor bancii cedente sub formula ”reprezentantul insitutiei cesionare

 

 1. B) Din situatia prezentata anterior reies incalcarea urmatoarelor prevederi legale:

 

In primul rand,  Norma din 6.apr.2005 Monitorul Oficial, Partea I 326 18.apr.2005 intrata in vigoare la 18.mai.2005 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice conform carei, in art.5 „In intelesul art. 7, contractele de credit pentru consum vor fi redactate in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti contractante.” Ori, raportandu-ne la situatii reale exita acte aditionale

 

Din cele prezentate anterior, solicitam urmatoarele aspecte sa fie lamurite: in primul rand constatarea ca abuziva a clauzelor privind cesiunea creditelor conform Legii 193/2000, iar in subsidiar restituirea sumelor percepute abuziv in baza anularii clauzelor prevazute anterior conform principiului restitutio in integrum.

 

4.4. Cu privire la incalcarea prevederile cu privire protectia datelor personale, prevazute in conventia de credit, si sa obligati intimatele la plata de daune morale in cuantum de 10.000 Eur.

 

In conformitate cu prevederile art. 17- Transferuri de date in strainatate, din contractul de credit– Conditii generale: „drepturile de care beneficiati, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 sunt urmatoarele: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si dreptul de a va adresa justitiei. In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale cu scop de marketing sau cu cedarea acestora catre terti intr-un asemenea scop, aveti dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisa…

 

Prin cesionarea contractului de credit unei entitati cu sediul in afara tarii, unde este posibil ca legislatia privind protectia datelor personale sa nu aibe aceeasi forta juridica ca si legislatia romana, cat si prin lipsa notificarii cesiunii, mi-au fost incalcate atat drepturile prevazute in conventia de credit cat si drepturile acordate de prevederile legale in domeniu.

 

Astfel, protectia datelor cu caracter personal este reglementata, in principal, prin Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare ”Legea nr. 677/2001”). Acest act normativ implementeaza la nivel national Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare ”Directiva 95/46/CE”).

Relevante pentru stabilirea unui cadru juridic propice in vederea protejarii datelor cu caracter personal sunt si deciziile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare ”Autoritatea”).

 

Atat la nivel european, cat si la nivel national, ”datele cu caracter personal” sunt definite ca fiind informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, adica informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, fie poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.

In general, pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se realizeze intr-un cadru legal, Legea nr. 677/2001 a implementat o serie de obligatii in sarcina operatorilor de date cu caracter personal si a persoanelor imputernicite de catre operatori, dupa cum urmeaza:
de a notifica Autoritatii calitatea sa de “operator de date cu caracter personal”;
– de a obtine consimtamantul expres si neechivoc al persoanei vizate in vederea realizarii prelucrarii respective,;
– de a colecta si prelucra datele cu caracter personal exacte si actualizate, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si prelucrate, cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in acest sens, cu un scop determinat, explicit si legitim;
– de a stoca datele cu caracter personal intr-o modalitate care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate;
– daca este cazul, de a declara sau autoriza transferul de date cu caracter personal;
– de a distruge sau transforma datele cu caracter personal in date anonime, pentru scopuri statistice, de cercetare, stiintifice sau istorice, la momentul incetarii prelucrarii.

 

In situatia transferului in strainatate al datelor cu caracter personal, legea prevede urmatoarele conditii:

 

Art. 29.
(1) Transferul catre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari sau sunt destinate sa fie prelucrate dupa transfer poate avea loc numai in conditiile in care nu se incalca legea romana, iar statul catre care se intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat

 (2) Nivelul de protectie va fi apreciat de catre autoritatea de supraveghere, tinand seama de totalitatea imprejurarilor in care se realizeaza transferul de date, in special avand in vedere natura datelor transmise, scopul prelucrarii si durata propusa pentru prelucrare, statul de origine si statul de destinatie finala, precum si legislatia statului solicitant. In cazul in care autoritatea de supraveghere constata ca nivelul de protectie oferit de statul de destinatie este nesatisfacator, poate dispune interzicerea transferului de date.
(3) In toate situatiile transferul de date cu caracter personal catre un alt stat va face obiectul unei notificari prealabile a autoritatii de supraveghere.
(4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana atunci cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garantii trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul.
(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) nu se aplica daca transferul datelor se face in baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord international ratificat de Romania, in special daca transferul se face in scopul prevenirii, cercetarii sau reprimarii unei infractiuni.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca datele au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata.

 

 Relevanta in prezenta cauza este si prevederea art.3 lit.p din Anexa la Directiva 93/13/CE, potrivit careia:

 

 

„Art.3(extras):
(3) Anexa contine o lista orientativa si neexhaustiva a clauzelor care pot fi considerate abuzive.
(…)
ANEXA
CLAUZELE MENTIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

Clauzele care au ca obiect sau ca efect:

(p) acordarea posibilitatii vanzatorului sau furnizorului de a-si transfera drepturile si obligatiile prevazute de contract, in cazul in care aceasta actiune poate servi la reducerea garantiilor pentru consumator, fara acordul acestuia din urma;

 

Mai mult, litera (p) din Anexa la Directiva 93/13/CEE  – ce impunea doar o „lista gri” – a fost transpusa prin litera (n) din lista neagra („black list”) continuta in Anexa la Legea 193/2000:

Art. 4 (extras):

(4) Lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

 

ANEXA (extras)

LISTA cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive:

 1. n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractualeunei terte persoane agent, mandatar etc., fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducereagarantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;

 

Prin urmare, chiar daca legiutorul european cat si cel national au considerat ca fiind abuziva posibilitatea bancii de a transfera, in anumite conditi, drepturile si obligatiile sale, banca intelege sa incalce aceste prevederi, prin cesiunea de creanta, creandu-mi un dezavantaj, in contradictie cu cerinta bunei-credinte, cu atat mai mult cu cat informatiile generale furnizate inainte de incheierea contractului cu creditorul initial nu au indeplinit cerintele de claritate si de transparenta.

 

 

CONCRET, din interpretarea prevederilor legale mentionate si din interpretarea situatiei de fapt, rezulta ca atat banca cat si societatea cesionara cu toate ca aveau aceaste obligatii, respectiv:

      – obligatia de a-si asumat faptul ca printr-un astfel de transfer nu se reduc garantiile pentru subsemnatii, in calitate de consumatori;

      –  obligatia de a ne solicita acordul cu privire la cesiune externa, avand in vedere ca prin acest transfer se reduc garantiile pentru subsemnatii, in calitate de consumatori, astfel cum prevede si litera (p) din Anexa la directiva 93/13/CEE,

NU AU FOST RESPECTATE.

 

Poate pentru „profesionisti” din prezenta cauza protectia datelor personale nu reprezinta un aspect important, acestia intelegand sa-si valorifice doar drepturile, insa pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene acest aspect reprezinta un „interes general, ce depaseste interesele particulare ce pot exista atunci cand se incheie un contract, urmand ca clauzele prejudiciabile pentru consumator sa nu produca niciun efect.”

Pentru clarificare, subsemnatii solicitam instantei sa constatate ca prin cesiunea externa de creanta au fost incalcate prevederile art.17 din conventia de credit privind Protectia datelor personale, art. 10.7. din Actul aditional nr. 1/21.03.2012 raportat la prevederile legale mentionate.

 

In acest sens, intelegem reliefam urmatoarele aspecte judicios stabilite in jurisprudenta iterativa a Curtii:

 

 1. In ceea ce privește imprejurarile in care un asemenea dezechilibru este creat „in contradictie cu cerinta de bunacredinta”, este important sa se constate ca, avand in vedere al șaisprezecelea considerent al Directivei 93/13, instanta nationala trebuie sa verifice in acest scop daca vanzatorul sau furnizorul, actionand in mod corect și echitabil fata de consumator, se putea aștepta in mod rezonabil ca acesta din urma sa accepte o asemenea clauza in urma unei negocieri individuale (a se vedea Hotararea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 69);
 2. În această privință, Curtea a decis că, pentru a se stabili dacă o clauză provoacă un „dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului între drepturile și obligațiile părților care decurg dintr‑un contract,trebuie să se țină seama în special de normele aplicabile în dreptul național în lipsa unui acord între părți în acest sens. Instanța națională va putea evalua, prin intermediul unei asemenea analize comparative, dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator într‑o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare. De asemenea, este relevant în acest scop să se procedeze la o examinare a situației juridice în care se găsește consumatorul menționat avand în vedere mijloacele de care dispune, potrivit reglementării naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive (a se vedea Hotărarea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 68).

 

Avand in vedere ca in prezenta cauza, cesiunea este un raport juridic cu element de extraneitate, iar ambii profesionisti si-au incalcat obligatiile legale, fata de prevederile Legii 193/2000 va solicit admiterea capatului de cerere astfel cum a fost formulat, cu obligarea ambilor creditori la plata de daune morale in cuantum de 10.000 Eur

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Sentinta Evitare Timbru De Mediu – 2016 Anul In Care Timbrul De Mediu A Fost Declarat Ilegal – Avocat Cuculis

Cum Se Inmatriculeaza Masinile Fara Plata Timbrului De Mediu (Declarat Ca Ilegal De Catre CJUE) – Ce A Retinut Instanta – Avocat Cuculis – Timbru de mediu ilegal

Timbru de mediu poate fi evitat in instanta, iar cel ce l-au achitat in pot recupera cu dobanzile! Vedeti mai jos sentinta!

In considerentele hotararii pronuntate in Cauza Vasile Budisan, analizand neutralitatea timbrului de mediu fata de concurenta dintre autovehiculele rulate, provenite din alte state membre si autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare romanesti, deja inmatriculate in acest stat membru si care beneficeaza de scutirea prevazuta de OUG 9/2013 CJUE retine ca art. 4 litera c) din oug 9/2013 scuteste  de plata timbrului de mediu transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor rulate nationale a caror inmatriculare a determinat deja plata taxei speciale de poluare sau a taxei pentru emisiile polunate, cu exceptia cazuirlor, prevazute in litera d) in care o instanta romana a dispus restituirea taxei respective pentru un anumit vehicul!

Timbru de mediu castigat 1

Timbru de mediu sentinta castigata avocat Cuculis

 

 

 

 

 

„Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă aplicată de un stat membru autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională”

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cauza C‑586/14 Timbrul De Mediu Este Declarat Ilegal In 2016 De Catre CJUE – Oug 9/2013 Discriminatorie – Recuperarea Timbului De Mediu Sau Evitarea Lui Avocat Cuculis

 

O Noua Bomba In Executarile Silite – Executare Silita Prin Poprire Iarasi Fara Instanta – Incalcarea Drepturilor Omului Si A Constitutiei – Avocat Cuculis

Executarea Silita Prin Poprire Urmeaza Sa Fie Lasata La “Liber”  – Creditorul Bancar/ Recuperatorul De Creante Are Un  Contract De Credit Bancar Sau Orice Act Notarial ? Atunci Veti Avea Poprire Pe Contul De Salariu Sau Pensie Fara Nicio Formalitate – Instanta Este Scoasa in afara Procedurilor Executionale –  Este De Neimaginat Modul Josnic In Care Se Scriu Legi In Romania – Se Incalca Succesiv Norme Constitutionale Si Norme Cedo – Avocat Cuculis

Va fi  un MACEL al Debitorilor! Societatilor De Recuperari Creante Ar Putea  Pune In Executare Milioanele De Titluri Executorii Prin Depunerea Directa A Acestora La Angajator

Incepe in curand exercitiul judiciar final al anului 2016(de la 1 septembrie) si evident si vacanta parlamentara pentru “obositii” neamului se va incheia si ea cat de curand.

Ce v-au pregatit parlamentarii cu privire la executarile silite?

Ei bine, dupa ce am trambitat tot anul 2015 ca este NECONSTITUTIONAL ca un executor judecatoresc sa-ti incuviinteze executarea silita, si acum incuviintarea trebuie data doar de catre instanta, acum se incearca o noua renuntare la instanta de judecata dar si inclusiv o renuntare la executorul judecatoresc, practic, lasam bancii dreptul sa faca ce vrea cu salariul debitorului, azi ai salariu, maine nu-l mai ai.

VEDETI PROIECTUL INTEGRAL AICI – Forma_cu_amendamente_adoptata

Ce Vrea Parlamentul Pentru “Binele” Debitorilor?

Parlamentul vrea sa elimine instanta de judecata si executorii judecatoresti din procesele de executare silita in care se pun popriri pe salarii. In loc de incuviintarea instantei, se vrea introducerea de titluri executorii notariale. Societatile de recuperari creante vor putea pune in executare titluri executorii prin depunerea directa a acestora la angajator, fara a mai solicita instantei de judecata incuviintarea executarii silite.

Ce spune legislatia in momentul de fata?

La data prezentului material, orice creditor si in baza indiferent al carui titilu executoriu, trebuie sa se adreseze in principal executorului judecatoresc, iar acesta pe mai departe sa se adreseze instantei cu cerere de incuviintare a executarii silite, instantei competente(instantei de executare), iar ulteriror obtinerii acestei incuviintari, executorul emite si transmite catre Banci adresele de infiintare a popririi si la locul de munca, adresa de retinere din salariu, ori la casa de pensii, pentru retinerea din pensie.

Cum va arata procedura executarii silite daca va trece proiectul cu amendamentele deja admise?

ART 1 –

Veniturile persoanelor fizice, obtinute din contracte privind raporturi de munca, pot fi executate silit prin retinere la sursa in mod direct de catre platitorii acestor drepturi sau prin birourile executorilor, numai in baza unor titluri executorii sau titluri executorii notariale, in conditiile legii”.

Ce inseamna de fapt acest articol de lege? Nu va mai fi necesara incuviintarea executarii silite fiindca vom avea unele titluri “notariale”, iar orice creditor se va duce la angajator si va depune acest titlu “notarial” si va putea sa va blocheze salariul/pensia.

Legea ar urma sa fie votata  in viitoarea sesiune parlamentara in Camera Deputatilor, for decizional, care va da dreptul oricarui creditor sau pretins creditor sa puna in executare titlurile executorii, fara a mai exista controlul instantei de judecata, fiindu-i suficient doar un titlu executoriu sau un titlu executoriu notarial.

Efectele Imediate Negative?

Practic, dupa ce am purtat o lupta de ani de zile cu societatile de recuperare ale creantelor, acum, societatilor de recuperari creante ar putea  pune in executare milioanele de titluri executorii prin depunerea directa a acestora la angajator, fara a mai solicita instantei de judecata incuviintarea executarii silite. In aceste conditii, debitorul va fi lipsit de orice cale de contestare a deciziei de executare, asta in conditiile in care legea nu va prezenta modificari esentiale.

Hotararile Curtii Constitutionale Sunt Clacate In Picioare!

Norma propusa este NECONSTITUTIONALA!

Se pare ca parlamentarii au tinere de minte scurta. Este inadmisibil, ca in 2009 CCR sa declare o prevedere identica, ca fiind neconstitutionala, mai apoi in 2015 am reusit impreuna cu colegii mei sa distrugem aceasta mafie iar incuviintarea executarii silite sa fie reintoarsa la instanta, iar acum in 2016 se incearca iarasi o eliminare a instantei din circuitul executarilor silite.

Astfel, este incalcata Decizia mai sus amintita nr. 895/17.12.2015 a Curtii Constitutionale a Romaniei care a statuat ca “inceperea/declansarea procedurii executarii silite nu poate fi sustrasa controlului judecatoresc”.  

Prin actualul proiect de lege a fost eliminat si executorul judecatoresc din aceasta procedura, odata cu conferirea posibilitati altor entitati de a pune in executare un titlu executoriu.

Atentie – Valul Executarilor silite este pe care la explodeze!

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Genius Travel Insolventa Ce Fac Turistii Pagubiti? Avocat Cuculis

Genius Travel Si Teapa Data Turistilor – Procesul Colectiv Intentat Genius Travel si Statului Roman Ar Putea Duce La O Premiera In Raspunderea Civila A Statului – Avocat Cuculis

Clienți care au contractat servicii turistice de la agenția Genius Travel au primit vineri un mesaj în care sunt anunțați că firma urmează să intre în insolvență, astfel că banii deja achitați nu mai pot fi recuperați decât la masa credală. O zi mai târziu, au primit un alt mesaj, în care li se spunea că problemele au fost rezolvate, pentru ca marți să primească o a treia înștiințare, similară cu prima.

Tepele din Romania parca sunt tot mai actuale. Genius Travel, o companie de turism cu un numar mare de clienti, dupa ce a strans toti banii de la clienti pentru vacanta de vara , iarna 2016 si pentru 2017 cel mai probabil pana la sfarsitul anului 2017 pentru a amplifica prejudiciul, a anuntat in urma cu putin timp , ca intra in insolventa, adica toti cei care aveau concediile platite, “ne pare rau dar nu mai plecati in vacanta si ramaneti si cu banii luati”. ANAT, autoritate in materie, in 2016, da un comunicat de tot rasul- ” nu se stie cum isi vor recupera banii, ce pagubiti”, in conditiile in care se platesc consilieri juridic din bani publici. Prin urmare, ii invit sa lectureze legea 85/2014 a insolventei iar pe pagubiti ii sfatuiesc sa se stranga intr-un forum comun iar ulterior sa faca cerere de inscriere la masa credala a debitorului, in mod colectiv. Suspectez firma, cel putin din primele informatii, de bancruta frauduloasa, sens in care vom avea si implicatii penale. Voi redacta si urca pe siteul nostru cererea de inscriere la masa credala si toate informatiile necesare pe ntru recuperarea prejudiciului. Nu le mai pot ura vacanta placuta celor multi aflati in situatia asta. Ma gandesc la deschiderea unui proces pe daune civile mari pentru umilinta de la receptia hotelului, primita de catre turisti, indreptata spre firma in cauza si autoritatile statului ce sunt responsabile de aceste firme. Revin cu informatii. Av Cuculis

Pentru a centraliza pagubitii in vederea evaluarii prejudiciului este necesara completarea formularului de mai jos.

Confiscarea Extinsa Si Suspendarea Urmarii Penale – Modificari Noi La Codul Penal Si Codul De Procedura Penala – Avocat Cuculis

Confiscarea Extinsa Urmeaza Sa Se Aplice Pentru Toate Infractiunile Din Codul Penal Daca S-au Obtinut Foloase Necuvenite, Iar Suspendarea Urmarii Penale Se Va Decide Doar Daca Nu Se Poate Audia Inculpatul Prin VideoConferinta – Avocat Cuculis

Atentie – Am facut referire la confiscarea extinsa, fiindca daca organele de urmarire penala ce urmaresc acum activitatea firmelor de “recuperare creante” cat si bancile pe numele carora am depus plangerile penale, asta inseamna ca toti banii incasati de la imprumutati cu titlu de dobanda ilegala si investiti in alte “afaceri” ale bancilor, pot fi urmarite si confiscate pentru ca toti cei care au platit dobanzi ilegale, sa aiba de unde sa-si recupereze prejudiciul!

Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) și (2) al articolului 1121 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale și are în vedere bunurile dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.”

Art. II. – Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 106, după alineatul (3) se adaugă un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) Când procurorul sau instanţa nu dispune suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecăţii, la audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferință, prezenta avocatului este obligatorie.

2. Alineatul (1) al articolului 312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. Procurorul dispune suspendarea urmaririi penale numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza ca suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a urmaririi penale.

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 367 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată. Instanța dispune suspendarea judecății numai dacă,  luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferintei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfasurari a judecății.

(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă, în cazul în care se dispune suspendarea, aceasta se va dispune asupra întregii cauze.”

avocat Cuculis

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Alo? Suntem Kruk, V-am Sunat De 54 De Ori Si V-am Trimis 53 De Mesaje – Uitati Dovada – Avocat Cuculis

Anpc? Ce Dovada Mai Vreti Cu Privire La Reclamatiile Debitorilor? Recunoaste Kruk De Cate Zeci De Ori Isi Suna Clientii – Ce Puteti Face? Puteti Cere Daune Aferente Stresului Provocat – Avocat Cuculis

Am facut mentiunea de mai sus, avand in vedere declaratiile fostului presedinte al ANPC  prin care in urma solicitarilor venite din partea celor “haituiti” de catre recupertori, ANPC nu putea sa faca “nimic” fiindca nu existau suficiente dovezi.

Nu zic si nu sustin ca ceea ce vedeti mai jos este de ieri de azi, dar va spun cu siguranta ca practica a ramas aceeasi chiar daca KRUK si altii nu o recunosc.

Uitati cum stau statisticile Kruk/debitor!

 

Kruk Romania

Scor final ?

Numar apeluri efectuate “54”

Numar apeluri la care nu s-a raspuns 15

Numar de scrisori trimise 10

Numar de mesaje scrise trimise 53

Este naucitor daca ne intoarcem in timp si ne uitam la declaratiile acestor firme de recuperari creante.

Ce s-a intamplat de fapt de atunci si pana acum?

Nimic. Legea recuperatorilor de creante nu exista nici pana in ziua de astazi in Romania. Discutam de recuperari de creante de milioane de euro tranzactionate prin mainile unor persoane “invizibile din punct de vedere juridic”.

Recuperatorii va adauga dobanzi bancare si executa silit bunurile actionand ca bancile si ca ifn-urile , desi acest lucru este INTERZIS! Interzis de catre cine? de catre cine are puterea si curajul sa le conteste practicile.

Practici interzise si inacceptabile : Utilizarea oricaror metode menite sa hartuiasca debitorul, asta spune codul de conduita al recuperatorului de creante.

Av Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Credit Cesionat La Recuperatori Sau Externalizat? Adio Dobanda Bancara – Ghid – Avocat Cuculis

Darea In Plata Ce Fac Dupa Ce Banca Pierde Contestatia Si Nu Primeste Casa In Plata? Avocat Cuculis

Banca Refuza Sa Remita Datoria – Scurt Ghid Video – Avocat Cuculis

Extras legea 77/2016 art 8 –

(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

 

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

avocat CUCULIS

Cum Se Face Opozitia ( Contestatia ) La Executare Pentru Ipotecile Mobiliare? Avocat Cuculis

Contestatia La Executarea Mobiliara ! Executarea Ipoteca Mobiliara ? Cum Se Face Opozitia La Executarea Ipotectii Mobiliare Si Care Este Termenul ? Procedura Reglementata De Codul Civil In Detrimentul Codului De Procedura Civila Cu  Privire La Ipoteca Mobiliara – Arhiva Reala De Garantii Mobiliare – Avocat Cuculis

 

Ce Inseamna Ipoteca Mobiliara?

In primul rand trebuie sa avem in vedere ca ipoteca mobiliara este o creatie a noului cod civil si anume garantarea unei obligatii cu o garantie mobiliara (autoturism, tablouri si alte asemenea), practic tot ce nu intra in sfera de aplicare a ipotecii imobiliare.

Precum ipoteca imobiliara, ce se inscrie in cartea funciara a imobilului, orice garantare de datorie cu o ipoteca mobiliara, pentru opozabilitate, se inscrie in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare. 

In momentul in care debitorul obligatiei nu-si mai plateste obligatiile scadente, creditorul poate opta fie pentru procedura executarii silite mobiliare directe .

Daca debitorul dvs. apeleaza la procedura vanzarii bunului mobil ipotecat conform codului civil, atunci treuie sa aveti grija ca inainte de primirea actelor de executare veti primi o NOTIFICARE A VANZARII, ce trebuie sa o contestati, prin procedura de OPOZITIE LA EXECUTARE.

Care Este Primul Document Pe Care Il Primesc Daca Sunt Executat Silit Pe O Ipoteca Mobiliara?

Asa cum am explicat mai sus, primul act pe care il va face creditorul dvs. este sa va notifice vanzarea si intentia de vanzare a bunului mobil, ipotecat si inscris in Arhiva Reala De Garantii Mobiliare.

Art. 2449

Notificarea vânzării

(1) Dacă doreşte să vândă bunul după procedura reglementată în prezenta secţiune, creditorul este ţinut să comunice persoanelor prevăzute la Art. 2450 o notificare de executare şi să înscrie un aviz de executare la arhivă.

(2) Atât comunicarea notificării, cât şi înscrierea avizului de executare trebuie realizate cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru vânzare.

(3) Nerespectarea acestor formalităţi atrage nulitatea vânzării.

(4) Dispoziţiile acestui articol nu se aplică atunci când bunurile care fac obiectul urmăririi sunt supuse pieirii, deteriorării ori devalorizării rapide ori sunt vândute în mod obişnuit pe o piaţă organizată.

ATENTIE – Notifcarea este obligatorie, astfel incat, daca primiti acte de executare fara sa fi fost notificat inainte, executarea silita este nula absolut!

Ce trebuie sa continta notificarea de vanzare a bunului mobil ipotecat?

Art. 2451 Cod Civil

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:

a) constituitorul şi creditorul ipotecar;

b) bunurile care fac obiectul urmăririi;

c) suma pentru care se porneşte urmărirea;

d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;

e) data, ora şi locul la care va avea loc licitaţia publică, precum şi preţul de pornire a licitaţiei ori, după caz, data şi ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.

Prin urmare, desprindem ideea ca pentru a putea fi vandut un bun mobil in procedura speciala a vanzarii ipotecii mobiliare, este necesar ca debitorul ( dupa ce se adreseaza executorului judecatoresc) sa notifice cu cel putin 15 zile inainte de vanzarea bunului, pe debitor, in vederea exercitarii dreptului de OPOZITIE LA EXECUTARE, pe care il are debitorul!

Ce Inseamna Opozitie La Executare Si Cum Se Face? Ce Trebuie Sa Contina Opozitia La Executare  Si Unde Se Face?

DE RETINUT –   Prin urmare, daca aveti un creditor care a apelat la procedura de vanzare mobiliara si valorificare a garantiei reale mobiliare, este important sa cunoasteti faptul ca trebuie sa faceto OPOZITIA LA EXECUTARE de la momentul primirii notificarii de vanzare si nu de la momentul primirii actelor de executare silita emise de catre executorul judecatoresc.

Opoziţia la executare se va formula dupa cum se arata mai jos:

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea notificării sau, după caz, de la înscrierea avizului de executare în arhivă, cei interesaţi sau vătămaţi prin executare pot formula opoziţie la executare.

ATENTIE – FACETI OPOZITIE LA EXECUTARE, SUSPENDATI IMEDIAT EXECUTAREA SILITA, FARA CAUTIUNE!

(2) Opoziţia suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă şi pe perioada judecării opoziţiei.

(3) Instanţa va soluţiona opoziţia în termen de 5 zile. Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul respingerii opoziţiei, apelul nu îl opreşte pe creditor să treacă la valorificarea bunului. Apelul se soluţionează de urgenţă potrivit regulilor de la ordonanţa preşedinţială.

(4) Instanţa poate dispune încetarea executării pornite de creditor, dacă debitorul a plătit, precum şi restituirea bunului de către creditor. Dacă instanţa constată că vânzarea ar urma să se facă cu încălcarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, va stabili condiţiile şi regulile corespunzătoare şi va încuviinţa valorificarea bunului.

Pot fi invocate nereguli cu privire la procedura de vanzare si de asemenea, daca discutam despre un titlu executoriu reprezentat de un credit bancar, sau contract de imprumut intre persoane sau orice alt titlu in afara de o hotarare judecatoreasca, puteti invoca toate apararile cu privire la acel titlu executoriu(lipsa comunicarii notificarii, necertitudinea sumei, plata datoriei, orice alt abuz al creditorului).

Creditorul Poate Incasa Bunul Mobil In Contul Creantei

La fel ca in cazul bunurilor  imobile, in procedura reglementata de catre codul de procedura civila cu privire la ipoteca imobiliara si in cazul bunurilor mobile, creditorul are posibilitatea sa preia bunul asupra caruia a fost instituita garantia ipotecara.

Ce Se Intampla Daca Creditorul Preia Bunul In Contul Creantei ?

Efectele preluării în contul creanţei

(1) Preluarea bunului de către creditor în contul creanţei:

a) stinge creanţa ipotecară;

b) transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile şi privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creanţei ţin loc de titlu de proprietate.

 

Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

Av. Cuculis

Avocat@indrumari-juridice.eu

 

Din August 2016 Adoptia Se Poate Dispune Doar In Instanta – Avocat Cuculis

Adoptia Va Putea Fi Incuviintata Doar De Catre  Instanta – Noua Procedura A Adoptiei Urmeaza Sa Intre In Vigoare In Forma Modifica Din August 2016 –  Avocat Cuculis

Atentie – Adoptia Va fi incuviintata doar de catre instanta!

Daca pana in momentul de fata procedura adoptiei se putea dispune in procedura administrativa, lucrurile au luat drumul instantei de judecata, astfel incat incuviinţarea adopţiilor va fi data in  competenţa  instanţelor de judecata asa cum arata dispozitiile  Legii nr. 273/2004.

De retinut, cererea va fi facuta la instanta de judecata, dupa terminarea perioadei de supraveghere, de catre adoptator sau autoritate.

Ce acte sunt necesare pentru depunerea dosarului la instanta, in vederea incuviintarii adoptiei, in noua forma a legii adoptiei ?

a)  Atestatul valabil al adoptatorilor;

b) Certificat  medical privind starea de sănătate a copilului;

c) Raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimţământului;

d) Certificatul de naştere al copilului

e) hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;

f) certificatele de naştere ale adoptatorilor ;

g) certificatul de căsătorie al adoptatorilor ;

h) cazierul judiciar al adoptatorilor;

i) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);

j) hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei a copilului;

k) raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;

l) documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;

m) declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte — necăsătorit –, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus — necăsătorită.

De mentionat este faptul, ca in ajutorul parintilor adoptatori vine legea taxelor de timbru, in sensul ca nu se percep taxe de timbru.

Cel mai important decident, va ramane instanta de judecata!

Astfel, dupa inregistrarea cererii in raport de actele mai sus mentionate, instanta va stabili daca este in interesul superior al copilului, ca adoptia sa fie finalizata si astfel va incuviinta adoptia.

Ce se intampla dupa ce instanta a dipus incuviintarea adoptiei?

Parintii adoptivi nu “scapa” de monitorizare, in sensul ca dupa incuviintarea adoptiei, exista o asa zisa perioada de monitorizare, astfel – “Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă”, conform textului legal.

Ultimul cuvant il are autoritatea de protectie a copilului in sensul ca dupa o perioada de monitorizare de 2 ani de zile, se va intocmi un raport  FINAL acesta fiind ultimul document al etapei lungi a adoptiei.

Mai multe despre Ghidul Adoptiei  – AICI –

Ghidul Adoptiei – Cum Poti Adopta In 2016 – Procedura De Adoptie Modificata – Avocat Cuculis

Credit Cesionat La Recuperatori Sau Externalizat? Adio Dobanda Bancara – Ghid – Avocat Cuculis

Cum Se Anuleaza Dobanda Contractului De Credit Cand Creditul  Este Cesionat La Recuperatorii De Creante Sau Externalizat Catre Srl-uri Din Afara Tarii – Creditul Cesionat Catre Un Srl Nu Poate Fi Purtator De Dobanda Contractuala Bancara – Avocat Cuculis

Este ilegala cesiunea de credite catre firme din afara tarii care nu sunt banci sau ifn-uri?

NU, cesiunea in sine NU este ilegala, insa este ILEGALA INCASAREA DOBANZII ,astfel, trebuie inteleasa diferenta clara intre cesiunea de creanta si cesiunea de credite.

Daca cesiunea se face cu privire la suma si nu la credit iar ea este cedata catre o firma din afara tarii ce nu este decat un simplu SRL si catre o banca, atunci asa cum am explicat DOBANZILE SUNT INTERZISE.

Cum anulam dobanzile dintr-o executare silita cedata catre recuperator?

Daca sunt deja executat silit, pot invoca acest lucru?

Totul se invoca in cadrul contestatiei la executare, loc unde judecatorul poate verifica ce si cat a fost dobanda adaugata de catre recuperatorul de creante!

Atentie, daca depasiti termenul de contestatie la executare, 17 zile, faceti contestatie de la ultima actualizare de debit. Recuperatorul a adaugat dobanda? atacati acualizarea de dobanda in instanta.

 

Aici – totul despre cum se poate anula dobanda contractuala bancara si dobanda penalizatoare!

Premiera – Sentinta Definitiva – Creditele Vandute Catre Recuperatori Nu Pot Fi Executate – Avocat Cuculis Credite Executare Silita

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Declararea Judecatoreasca A Mortii – Ghid – Cum Se Constata Decesul In Instanta ? Avocat Cuculis

Cum Se Declara Judecatoreste Decesul Unei Persoane? Cine Poate Sa Ceara Instantei Acest Lucru? Care Este Procedura Si Cat Dureaza Declararea Judecatoreasca A Mortii ? Avocat Cuculis – Declararea Judecatoreasca A Mortii!

La Ce Poate Folosi O Hotarare De Declarare Judecatoreasca A Mortii?

Plecand de la simplul caz al bunurilor pe care le dobandeste  o persoana in cursul vietii sale, atunci cand o persoana lipseste si nu se mai stie nimic despre ea, in acelasi timp bunurile sale nu mai pot fi intretinute de catre alte persoane decat in urma unei succesiuni/dezbateri a mostenirii. De asemenea atunci cand o persoana lipseste si are de indeplinit anumite oblgatii (spre exemplu plata unui contract de credit, desfasurarea unui contract de servicii, raport de lucru, etc.) daca hotararea judecatoreasca a mortii nu intervine, poate prejudicia interesele celorlalti din jurul sau, astfel incat, daca se constata ca este decedat, mostenitorii sau pot prelua imediat calitatea pe care a avut-o defunctul.

Prin urmare, ca o scurta concluzie, declararea judecatoreasca a mortii este o procedura ce reglementeaza pe viitor capacitatea persoanei si lamureste pe viitori sai mostenitori, cu privire la drepturile si obligatiile ce urmeaza sa le accepte sau nu de pe urma celui declarat ca fiind decedat. Textul de lege, institutia in sine a declararii judecatoresti a mortii arata ca in cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata.

De aici se desprinde ideea ca orice persoana interesata, deci nu sunt limitati sub calitatea procesuala activa doar membrii familiei, pot face cerere la instanta in acest sens iar pentru a putea face acest lucru, este necesar sa treaca 2 ani de zile de la ultimele informatii primite de la persoana disparuta(regula generala, insa exista exceptii).

In cat timp de la disparitie se poate face cererea la instanta de declarare judecatoreasca a mortii?

Cazul celor ce au disparut in situatii deosebite”inundatii, cutremur, catastrofa aeriana, cale ferata, naufragiu, razboi”.

Avand in vedere faptul ca in situatiile indicate mai sus, sansele de supravietuire sunt cu mult diminuate, legea a stabilit ca termenul necesar introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii, va fi de 6 luni de zile. 

ATENTIE – Exista o situatia deosebita, atunci cand se stie sigur (desi legea nu arata ce inseamna acest sigur), ca decesul a survenit, atunci actiunea se poate depune la instanta IMEDIAT!

Ce Se Intampla Daca Cel Declarat Mort Este In Realitatea In Viata?

Avand in vedere ca tot practica a aratat, ca exista si asemenea posibilitati, leugitorul modern a prevazut si aceasta situatie, evident fericita pentru familia celui ce fusese declarat judecatoreste ca fiind decedat.

Prin urmare, Codul Civil arata la art. 54 ca hotararea de declarare a mortii poate fi anulata daca cel declarat mort este in viata si acest lucru se poate cere oricand.

Ce se intamplata daca patrimoniul celui declarat decedat a fost impartit? Cum isi poate recupera acesta bunurile avute?

Astfel, o alta problema se pune atunci cand bunurile celui presupus decedat au fost impartite. Codul civil arata ca cel care a fost decalrat mort, dupa anularea hotararii declarative de moarte(se desprinde ideea ca primul demers judiciar este acela de anulare a hotararii), poate solicita restituirea bunurilor sale.

Atentie – Cererea se va solutiona de catre instanta de judecata, conform competentelor si cu prezenta procurorului, astfel cum arata codul de procedura civila!

Avocat Divort Bucuresti – Ghid cu acte pentru a divorta in Romania

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat De Debt Collection Agency Srl ? Executare Silita Anulata – Cum Procedam – Avocat Cuculis

Executat De Un Nou Recuperator De CREANTE – Debt Collection Agency Srl Instanta A Constatat Ca Executarea Silita Este Abuziva – Avocat Cuculis

Dosar: 2055/287/2016

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de contestaţie la executare, formulată de contestatorul Radu Constantin-Relu, în contradictoriu cu intimata DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L., . Anulează toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare silită nr. 1238/2016 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Goslan şi Stîngă”, inclusiv încheierea pronunţată de Judecătoria Rîmnicu Sărat la data de 17.03.2016 în dosarul nr. 765/287/2016. Respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de contestatorul de obligare a intimatei DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L., . Executorie. Încheierea se va comunica din oficiu şi de îndată Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Goslan şi Stîngă”. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Rîmnicu Sărat. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.07.2016.
Document:

http://portal.just.ro/287/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28700000000035835&id_inst=287

Vedeti mai jos totul despre executarea silita – 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Ce Fac Daca Am Asigurare La Carpatica? Este Polita Valabila? De La Cine Obtin Despagubiri? Avocat Cuculis

Informatii Importante Daca Aveti Polita De Asigurare La Carpatica – Avocat Cuculis

Probabil cel mai important aspect al situtiei, este ca polițele deja emise rămân valabile! Informatia provine chiar de la ASF.

Astfel, asigurații care sunt indreptatiti să ceară despăgubiri pentru evenimente acoperite de polițele încheiate cu Carpatica Asig trebuie să se adreseze direct Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA). Se face astfel,  o cerere de plată și anumite documente justificative.

Ce spune ASF? „Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea/rezilierea de către oricare dintre părți. În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, Codul Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului”.

Ce despagubiri plateste ASF? in locul Carpatica Asig?

„În cazul insolvenței unei societăți de asigurare autorizată și aflată sub reglementarea și supravegherea ASF, creditorii de asigurare beneficiază de suportul FGA în vederea plății indemnizaţilor și/sau despăgubirilor datorate conform contractelor de asigurare încheiate cu societatea de asigurare. Practic, creditorii de asigurare nu mai trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești, decât dacă doresc acest demers sau dacă suma pe care o solicită depășește plafonul de garantare legal”.

Care este momentul la care FGA poate face plăți către clienții Carpatica Asig?

Reglementările aflate în vigoare stabilesc în mod clar că acesta este reprezentat de data la care decizia judecătorească de intrare în faliment rămâne definitivă. Pentru ca asigurații să înțeleagă mai ușor, trebuie precizat că o hotărâre judecătorească devine definitivă:

 • dacă nu este atacată cu apel, în termenul legal;
 • dacă este dată în apel, fără drept de recurs;
 • dacă nu este atacată cu recurs, în termenul legal.

Atentie – Cererile de despagubire nu se mai inregistreaza la CARPATICA!

„După transmiterea cererii, veți fi contactat de FGA în vederea deschiderii dosarului de daună și a constatării pagubelor. FGA va comunica în scris părţii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire (poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente sau alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului, întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.)”,

 

Ce facem daca ASF nu incepe plata despagubirilor?
Evident, situatia idilica de a primi plata despagubirii in termenii contractuali, este spulberata, deci cei care au in aceste momente probleme cu plata despagubirilor vor trebui sa se astepte ca dosarele lor de despagubire sa fie prelungite o buna perioada de timp.
Da, vor putea fi cerute despagubiri, insa doar in contextul in care ASF in termenul legal(Adica dupa intrarea in faliment al CARPATICA) nu remedieaza plata despagubirilor.
Avocat Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Ghid Dare In Plata – Ce Fac Daca Banca Refuza Notificarea De Dare In Plata – Cazul Real Al Imprumutatului – Avocat Cuculis

Cazul Real Al Imprumutatului A Carui Notificare De Dare In Plata A Fost Respinsa! Ce Trebuie Sa Fac Daca Mi S-a Respins Notificarea De Dare In Plata? Cum Pot Obliga Banca Sa-mi Stearga Datoria? Avocat Cuculis

De readus aminte ar fi faptul ca indiferent daca avem de “Remis o datorie” sau de dat in plata efectic un imobil, primul lucru cu care vom incepe, este notificarea de dare in plata. De spus ar fi faptul ca este important, catre cine vom adresa notificarea de dare in plata, astfel –

a) Daca suntem cesionati catre recuperatorul de creante, vom adresa notificarea in original catre acesta iar in copie catre banca ce a cesionat contractul de credit

b) Daca aveti creditul externalizat (vedeti aici) trebuie sa stiti ca nu sunteti obligati sa notificati creditorul din afara tarii ci este suficient, ca in raport de OUG 50/2010 sa notificati banca de unde ati luat creditul initial, iar aceasta actionat ca mandatar, are obligatia sa anunte creditorul din afara tarii. De preferat este si in acest caz sa depuneti personal(sau prin delegat cum fac birourile de avocatura), notificarea la sediul bancii.

Ce fac daca banca refuza sa primeasca imobilul in plata, sau sa stearga datoria reziduala, in cazul in care imobilul a fost deja vandut?

Cum scap de popriri?

Vedeti mai jos un material video, pe care il comentam juridic, cu solutii la intrebarile de mai sus!

Dupa cum ati vazut, recuperatorul de creante a refuzat sa primeasca in plata imobilul, sugerand de fapt ca ar trebui sa mergem direct la instanta de judecata.

Daca recuperatorul ar fi raspuns notificarii, nu ar fi necesar sa ne adresam instantei, insa reaua credinta a acestuia il poate costa inclusiv daune morale sau materiale(vedeti aici cum puteti cere daune materiale sau morale, daca banca/recuperatorul nu primeste in plata, sau nu remite datoria reziduala).

avocat cuculis darea in plata- refuz banca

ATENTIEArticolul 8 din legea 77/2016 si anume alineatul 5 va dau dreptul, ca daca recuperatorul sau banca, va refuza darea in plata, sa il actionati in instanta, fiind singura varianta prin care puteti scapa de propriri, pe laga contestatia la executare! 

(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

 

Pentru claritate, vom detalia art. 8 in integralitate, provenind din legea 77/2016 a darii in plata-

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Ce aveti de facut si cui se adreseaza cererea ?

Cererea de chemare in judecata care va fi diferita, in functie de situatia fiecaruia – In principal, de retinut ea se va face la judecatorie:

a) Daca inca mai aveti imobilul in proprietate, atunci veti cere instantei sa constate transferat dreptul de proprietate al imobilului cat si stingerea datoriei 

b) Daca aveti imobilul vandut si popriri pe conturi, veti cere  instantei prin indicarea actului de adjudecare si dosarul de executare, doar remiterea datoriei reziduale si ridicarea tuturor popririlor.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

BNR Cu Privire La ERB New Europe Funding II B.V – Este Un SRL ! Bancpost Vizata – Toate Cesiunile Ilegale – Avocat Cuculis

ERB New Europe Funding II Bv – Srl Cu Acte In (Ne)Regula – Cum Este Posibil Ca Bancpost Sa Cesioneze Credite Catre Entitati Neautorizate Si Sa Incaseze Dobanzi Bancare ? Voi Face Plangere Penala Impotriva Bancpost Si Erb New Funding II BV – ATENTIE – Debitorii Cesionati/Externalizati In Afara Tarii Nu Pot Fi Obligati Sa Plateasca Dobanzi si Penalitati Bancare – Avocat Cuculis

In urma solicitarii adresate catre BNR, aceasta pe de-o parte ca se eschiveaza ca “rolul” Bancii Centrale este acela de a verifica “institutiile bancare” cred ca nu mai are nimeni incredere ca BNR a facut asta, in conditiile in care se stie deja cum a functionat piata creditarii, pe principiul si sintagma gura pacatosului adevar graieste, in fila a doua din raspuns , spune ca Entitatea care a cauzat atatea probleme debitorilor si anume Erb New Funding II BV este in esenta SOCIETATEA COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA!

avocat credite clauze abuzive

De asemenea in fila a doua a raspunsului, se arata la fel de clar, precum si banuiam, ca nu exista o autorizatie de functionare pentru aceasta entitate, emisa de catre BNR in raport de legea 99/2006!

Raspuns-BNR-cesiune credite 2

 

 

Art. 5
(1)Se interzice oricarei persoane fizice, juridice sau entitate fara personalitate juridica, ce nu este institutie de credit, sa se angajeze intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Imprumutatii La Banci FURATI – Confirmare Din Partea Instantei – Recuperatorii NU Au Voie Sa Adauge Dobanzi Bancare Iar Cesiunea Creditelor Face Ca Un Contract Bancar Sa Nu Mai Fie Titlu Executoriu -Plangere Penala – Avocat Cuculis

 

Premiera – Sentinta Definitiva – Creditele Vandute Catre Recuperatori Nu Pot Fi Executate – Avocat Cuculis Credite Executare Silita

Judecatoria Sectorului 2 A Stabilit Printr-o Hotarare Ce A Ramas Definitiva Ca Prin Cesionarea Contractelor Acestea Isi Pierd Valoarea De Titlul Executoriu – Consideram  Ca Asistam La O Premiera Cel Putin In Capitala Avand In Vedere Ca Decizia A Ramas Definitiva La Judecatorie – Avocat Cuculis

Ce A Decis Instanta De Fapt si Cum Poate Fi Folosita Sentinta De Catre Cei Executati?

Judecatoria Sectorului 2

Dosar: 3592/300/2016 

Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Petrescu
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea înseşi în dosarul de executare nr. 285/2016 al BEJ Cojocaru Bogdan Mihai. După rămanerea definitivă a prezentei hotărari, în baza art. 45 alin. 1 lit f din O.U.G. 80/2013, restituie petentului taxa de timbru achitată pentru contestaţia la executare în cuantum de 667,18 lei. Ia act că petentul nu a solicitat alte cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06.04.2016.
Document: Hotarâre  4429/2016  06.04.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000409731&id_inst=300

Sentinta Mai Jos!

Recuperatori Credite Executare Blocata (1)


Recuperatori Credite Executare Blocata (2)

Recuperatori Credite Executare Blocata (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce a motivat instanta de judecata?

Conform Oug 99/2006 privind institutiile de credit si adecvare a capitalului contractele de credit, inclusiv, contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit, constituie titluri executorii.

[….] De indata ce contractul de credit este cesionat catre o alta entitate juridica decat o Banca(cel mai frecvent SRL -uri) raportul dintre noul creditor si debitor capata o alta natura juridica. In Oug 99/2006 interzice in mod expres entitatilor juridice care nu sunt institutii de credit sa desfasoare activitati cu specific bancar. SRL-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobanzi/penalizari comisioane bancare si nu mai este supus normelor si controalelor BNR.

Noi am mai scris despre acest subiect si am atras atentia, insa la acel moment decizia nu era definitiva –

Imprumutatii La Banci FURATI – Confirmare Din Partea Instantei – Recuperatorii NU Au Voie Sa Adauge Dobanzi Bancare Iar Cesiunea Creditelor Face Ca Un Contract Bancar Sa Nu Mai Fie Titlu Executoriu -Plangere Penala – Avocat Cuculis

ATENTIE –  Astfel prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit intrucat leguitorul nu a ineles sa confere caracter de titlu executoriu si contractelor de imprumut incheiate cu alte entitati juridice decat unitati bancare.

Concluzia, ce pot face pentru a anula executarea silita pornita de un recuperator de creante ? Decizia poate fi folosita ca practica  judiciara!

Cei ce au fost executati silit sau sunt executati silit de catre un recuperator de creante, fara ca inainte recuperatorul sa il fi chemat in instanta pe debitor pentru a primi o hotarare judecatoreasca, pot formula contestatie la executare si pot desfiinta intreaga executare silita!

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

 

O alta decizie definitiva si prima de altfel ce a fost adusa la cunostiinta publica a fost data la Cluj, vedeti aici –

[……]

În acelaşi sens, tribunalul reţine că legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului, respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia bancară şi debitorul.

Cesiunea de creanţă reprezintă, pe de altă parte, un contract de sine stătător, care poate comporta transformări în planul întinderii dreptului de creanţă şi care poate fi şi trebuie să fie, la rândul său, supus analizei judecătorului în ceea ce priveşte întinderea creanţei pretinse pe calea unei acţiuni de drept comun, debitorul cedat având, la rândul său, posibilitatea invocării unor apărări, precum inopozabilitatea cesiunii de creanţă, aspecte care privesc fondul dreptului, iar ulterior obţinerii unui titlu executoriu, cesionarul creditor se poate adresa executorului judecătoresc în vederea executării silite.

In concluzie, Tribunalul apreciaza ca sub acest aspect recursul este intemeiat, iar executarea silită în dosarul execuţional nr. 481/2012 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morari şi Asociaţii s-a realizat în lipsa unui titlu executoriu. Astfel, se apreciaza ca nici nu se mai impune analizarea celorlalte motive invocate de catre recurenti, referitoare la lipsa caracterului cert al creantei din perspectiva modului de calcul al dobanzii si nici acelea privind onorariul executorului judecatoresc.”

(Decizia civilă nr.96/2014. Instanţa constituită din: Președinte: Elena Bendea, Judcător Dana Monica Dudaș, judecător: Iulian Păcurar)

 http://www.clujust.ro/creantele-cesionate-de-banci-la-recuperatori-nu-pot-fi-puse-in-executare-decizie-definitiva-de-la-cluj/

 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum Executa Silit Un Executor Bunurile Aflate In Casa Si Ce Pot Sa Fac Pentru A Bloca Executarea Mobiliara? – Sechestrul Asigurator – Avocat Cuculis

Ghid De Combatere A Executarii Silite A Bunurilor Mobile Si Sechestrului Asigurator! Ce Trebuie Sa Fac Daca Primesc O Somatie Mobiliara Sau Un Proces Verbal De Sechestru? Cum Pot Contesta Executarea Silita Si Cum Pot Ridica Sechestrul Pus Asupra Bunurilor? Avocat Cuculis

In principal trebuie spus, ca executarea silita este modalitatea prin care creditorul, apeland la executorul judecatoresc, incearca recuperarea unor creante, prin scoaterea la vanzare a bunurilor, fie mobile fie imobile ale debitorului.

Cate feluri de executare silita exista?

In lege sunt cunoscute 3 tipuri de forme de executare silita  – executarea silita imobiliara, prin vanzarea bunurilor in tot sau in parte, imobile, ale debitorului, executarea prin poprire, fie direct asupra conturilor debitorului fie prin infiintarea popririlor la terte persoane ce au obligatii catre debitor si in ultima parte, executarea mobiliara, aceea pe care o vom aborda si trata in articolul de astazi, ce vizeaza vanzarea efectiva a bunurilor mobile(masina,obiecte ce pot fi mutate din casa si altele), ale debitorului, prin instituirea unui sechestru asigurator asupra lor.

Cum incepe executarea silita mobiliara?

Executorul judecatoresc, emite o somatie mobiliara de o zi, prin care ii pune in vedere debitorului, sa plateasca suma catre creditor, ulterior, daca sunt depistate, bunuri mobile(tablouri, autoturisme, obiecte de uz caznic etc), executorul judeactoresc, trece la “sechestrarea bunurilor mobile” si anume aplica sechestrul in vederea indisponibilizarii acestor bunuri, tocmai ca debitorul sa nu poata instraina bunurile!

Astfel, art. 732 cod procedura civila arata ca (1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ.

Procedura sechestrului

(4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la proba contrară, că aparţin acestuia din urmă. În cazul în care se afirmă că unele bunuri aparţin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri cu dată certă, executorul va sechestra bunurile, însă va face menţiune în procesul-verbal de sechestru despre drepturile pretinse.

Are voie executorul judecatoresc sa intre in imobil?

Pentru ca executorul judecatoresc sa aiba voie sa patrunda in imobil, este necesara de o incuviintare SPECIALA data de catre instanta de judecata!

Atentie – Executorul nu poate intra in imobil daca instanta nu i-a incuviintat prin incheiere executorie, patrunderea in imobil in vederea indentificarii bunurilor mobile!

O chestiune stranie a codului de procedura civila  o prezinta faptul ca inclusiv animalele pot fi sechestrate!

Art.739

Sechestrul asupra bunurilor deja identificate

(1) Dacă animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate, potrivit unor dispoziţii legale, prin înscrisuri eliberate ori certificate de o autoritate sau instituţie publică, se va face menţiune despre aplicarea sechestrului pe aceste înscrisuri.

Procedura speciala a sechestrarii autoturismelor, o reprezinta faptul ca executorul trimite procesul verbal de sechestru catre politia rutiera iar aceasta poate opri masina in trafic!

Vedeti intreaga procedura – Aici, material marca CUCULIS SI ASOCIATII!

http://www.ziare.com/bani/banci/ce-faci-cand-ti-s-a-pus-sechestru-pe-masina-sfatul-avocatului-1308834

Ce trebuie sa fac pentru a bloca executarea silita mobiliara? Ce procedura pot alege?

Desigur, legea procesual civila a lasat la indemana debitorului, procedura contestatiei la executare, respectiv, toti cei care sunt urmariti mobiliar, pot contesta aceasta executare, in instanta, pe o intreaga varietate de motive, plecand de la faptul ca executorul nu a facut publicitatea sechestrului, sau intrarea in incaperi s-a facut fara prezenta martorilor, sau procesul verbal de sechestru nu indeplineste conditiile legale si nu in ultimul rand si mai ales daca discutam despre contracte bancare, invocarea clauzelor abuzive, ce duce intr-un final catre o desfiintare a intregii executari silite, daca se descopera ca acel titlu executoriu(contract de credit) a avut inserate clauze abuzive.

Ce trebuie sa contina procesul verbal de sechestru?

(1) Efectuarea sechestrului se va constata de îndată într-un proces-verbal care va prevedea, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 678 alin. (1), următoarele:

a) somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui, dacă a fost prezent;

b) enumerarea, descrierea şi evaluarea, după aprecierea executorului, dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat;

c) indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanţa;

d) menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrate;

e) arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de garanţie constituit în favoarea unei terţe persoane;

f) arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate;

g) arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate.

ATENTIE – Mentiunile de mai sus, sunt supuse unei nulitati absolute, daca executorul judecatoresc nu le mentioneaza, ceea ce echivaleaza cu o anulare a sechestrului asigurator!

Nu uitati ca singura varianta prin care un executor va poate executa LEGAL , este un titlu executoriu cert lichid si exigibil! Altlfe, intreaga executarea silita poate fi anulata!

Dupa infiintarea acestui sechestru si identificarea bunurilor mobile, executorul judecatoresc, daca debitorul nu contesta executarea silita, procedeaza la vanzarea la licitatie publica a bunurilor sechestrate.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Contract Credit Bancpost 2007 Cu Marja Bancii Inexistenta – Clauze Abuzive Bancpost – Avocat Cuculis

Lipsa Inserarii In Contractul De Credit Al Unei Marje, Desi Exista Sintagma Ca Dobanda Va Fluctua Dupa Marja Bancii Si Indicele De Referinta Trebuie Considerata Ca O Clauza Abuziva Alaturi De Comisionul De Acordare Si Admiistrare  – Avocat Cuculis

Cum Creste Rata La Banci, Cand Liborul Se Prabuseste  – O scurta Incursiune La Suprafata Contractului De Credit

Astazi am analizat un contract 2007 Bancpost in nesfarsita moneda CHF.
Pe de-o parte vad ca bancile au facut conversii peste conversii insa CHF este mai prezenta ca niciodata.
Este prezent pentru ca tot mai multi dintre sutele de mii de imprumutati si-au dat seama ca acea clauza de “restituire a ratelor lunare in moneda imprumutata” este de fapt o clauza abuziva si ei la randul lor nu trebuie sa plateasca sume crescute cu peste 150%.
Incepusem sa va spun despre acel contract Bancpost din 2007.
A inceput cu o dobanda de 5.90% cu “posibilitatea bancii de a modifica unilateral” atat dobanda cat si comisioanele. Un comision de acordare, pentru un credit ce avea temei juridic legea 190/1999, adica complet ilegal acel comision si nu in ultimul rand un comision de adinistrare de 0.10%/sold la fel de ilegal si mentinut in 2016. Ce mi-a atras atentia a fost faptul ca in 2010, cand banca a propus spre semnare imprumutatului, conform oug 50/2010, actul aditional, s-a folosit de sintagma dobanda va fi data de catre marja bancii plus indice referinta libor la 6 luni, insa Marja bancii nu a ajuns niciodata in contract si nu a fost stipulata, ci atentie!! – lasata la voia bancii sa o modifice cum dorea. Cum va inchipuiti deja, dobanda a ajuns in 2016, la 12%. Oare “pacaleala asta” prin ce alte contracte se mai regaseste? Faptul ca banca a introdus sintagma “marja bancii” a fost suficient incat sa convinga in urma plangerii pe cei de la ANPC ca acel contract este corect?

Ce au de facut cei ce se afla in asemenea situatie? Primul rand, calculul pentru sumele platite in plus!

Am facut un calcul, dobanda trebuia sa fie in 2016 de 2 %, STITI cat plateste de fapt? 8%! Stiti ce ce am facut preambulul acesta? Fiindca asta este o alta dovada prin comparatie, o alta aparare a consumatorului de credite in chf, ca “restituirea in aceeasi moneda” este o clauza abuziva, BANCA putand prin strategia aceasta urata si marsava, sa creasca oricat dobanda, sa creasca oricat comisioanele si sa va incaseze orice suma crede de cuviinta. Imprumutatul despre care vorbeam, se chinuie de 10 ani sa plateasca rata la banca, a avut intarzieri cel mult de 30 de zile iar “partenerul financiar” il trateaza ca pe nimic.

Este corect?

Trageti dvs. concluzia! Inghetarea cursului valutar, asa cum a fost obinuta definitiv, este solutia corecta, data de catre justitie. “Memoria, ca forma de justitie” nu trebuie intrepretata decat ca atunci cand o instanta ingheata un curs valutar, nu face altceva decat sa aminteasca bancilor de unde au plecat si cat vor sa bage in buzunare, fara sa tina seama de “parteneriatul contractual” despre care tot vorbesc!
Av. Cuculis Adrian Calin
Inghetare curs

CCR Clauze Abuzive – Băncile Trebuie Să Invite Clienții La Renegocierea Contractelor Spune Curtea Constitutionala – Clauze Abuzive Banci

Curtea Constitutionala A Dat Motivarea Pentru Respingerea Exceptiei De Neconstitutionalitate A Legii Clauzelor Abuzive Ce Permiteau ANPC Sa Deschida Procese Erga Omnes – Ce Efecte Va Avea Asupra Legii Darii In Plata?

Prima veste buna este ca toate sansele de acum incolo, sunt ca legea darii in plata sa ramana intangibila si astfel sa poata fi folosita pe termen lung de catre cei ce au nevoie de aceasta lege, evident, dupa ce si MJ va reactiona si va obliga notarii sa reduca tarifele la jumatate.

Practic Curtea Constituțională consideră că modificările la Legea clauzelor abuzive nu acționează retroactiv și nu încalcă dreptul creditorilor la proprietate, se arată în motivarea deciziei Curții. Profesioniștii sunt obligați să invite clienții la renegocierea contractelor, în cazul în care instanțele constată că există clauze abuzive, spune CCR. Soluția este relevantă nu numai pentru cele câteva zeci de procese prin care Protecția Consumatorilor a cerut instanțelor să modifice portofolii întregi de contracte de credit ale băncilor pe motiv că sunt împănate de clauze nelegale, ci oferă și indicii despre cum ar putea judeca Curtea în cazul Legii dării în plată.

Ce spune curtea cu privire la aplicarea retoractiva ?

Aplicarea la contractele în derulare nu e retroactivă! Deci de aici vom putea desprinde concluzia pe viitor, ca si pentru legea darii in plata, CCR va considera ca aceasta nu retroactiveaza si astfel legea va fi intangibila.

Curtea spune că legea nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice constituite sub imperiul legii vechi.

“Așadar, Curtea Constituțională constată că această competență conferită instanței judecătorești învestite cu judecarea unei astfel de acțiuni nu vizează desființarea unei clauze abuzive pentru trecut, ci numai pentru viitor, astfel încât prestațiile deja efectuate în baza contractului nu pot fi desființate”.

Astfel, o decizie a instanței elimină efectele clauzei abuzive doar pentru viitor dar că, în cadrul aceleași acțiuni, nu poate fi vorba de returnarea sumelor încasate de la consumatori în baza clauzelor viciate. Acest lucru se întâmplă pentru că e vorba despre o acțiune în încetare, spune Curtea, în comparație cu acțiunea în anulare prin care debitorii și-au recuperat banii în procese individuale sau de grup. Această interpretare a Curții, anticipată de mai multe decizii ale Tribunalului București, arată că debitorii nu-și vor putea recupera banii decât eventual printr-un proces separat.

De ce este important sa denuntam clauzele abuzive din contracte?Cum se denunta? Doar in instanta de judecata!

In conditiile in care avem un banal comision de administrare, prin eliminarea lui din contract, este posibil ca rata sa scata cu 1/3 sau mai exact la o rata de 1000 de lei prin eliminarea comisionului, sa mai platim o rata de 660 de lei in loc de 1000 de lei(Aproxmativ).

av. Cuculis

 

Ordinul European De Protectie Legea 151/2016 – Cum Se Obtine Protectia Europeana? Avocat Cuculis

Ce Reprezinta Ordinul European De Protectie, Cum Se Foloseste Si Cui Ii Este Adresat? Avocat Cuculis

In principal, extragem din legea 151/2016 ca ordinul european de protectie este reprezentat de urmatoarele activitati specifice:

Practic, discutam despre cetăţenii care au calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal şi care sunt ori ar putea fi victime ale unor infracţiuni au dreptul sa ceara  autorităţilor, emiterea unui ordin european de protecţie, atunci când se mută în alt stat membru al Uniunii Europene (UE), practic discutam despre un  ordin de protectie extins catre tot spatiul UE.

a) ordin european de protecţieo decizie adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă, a unui stat membru, în legătură cu o măsură de protecţie, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru dispune măsura sau măsurile corespunzătoare, în temeiul propriei legislaţii naţionale, în vederea continuării asigurării protecţiei persoanei protejate;

b) măsură de protecţie – o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicţii sau restricţii, pentru a preveni săvârşirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, respectiv:

(i) interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează;

(ii) o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin poştă, prin fax sau orice alte mijloace;

(iii) o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o anumită distanţă;

c) persoană protejată – persoana fizică beneficiară a protecţiei care decurge dintr-o măsură de protecţie dispusă de statul emitent;

d) persoană care reprezintă un pericol – persoana fizică căreia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdicţiile sau restricţiile prevăzute la lit. b);

e) stat emitent – statul membru în care a fost dispusă o măsură de protecţie care stă la baza emiterii unui ordin european de protecţie;

f) stat de executare – statul membru căruia i s-a transmis un ordin european de protecţie, în vederea recunoaşterii şi executării sale;

g) stat de supraveghere – statul membru al Uniunii Europene căruia i-a fost transferată o hotărâre definitivă prin care o instanţă a dispus faţă de o persoană fizică care a săvârşit o infracţiune una dintre sancţiunile sau măsurile prevăzute la art. 1701, respectiv la art. 17017 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Un ordin european de protecţie poate fi emis sau, după caz, recunoscut şi pus în executare în situaţia în care persoana protejată şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa ori locuieşte pentru o perioadă de timp sau urmează să îşi stabilească domiciliul, reşedinţa ori să locuiască pentru o perioadă de timp pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care a fost dispusă măsura de protecţie.

Cine emite ordinul?

Autoritatea competentă pentru emiterea ordinului european de protecţie, în cazul în care România este stat emitent, este organul judiciar pe rolul căruia se află cauza în care s-a dispus măsura de protecţie pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecţie.

Masura poate fi ceruta prin avocatul ce reprezinta partea vatamata in proces!

Care sunt conditiile de emitere de catre statul Roman  prin organele penale, al unui ordin de protectie?

(1) Ordinul european de protecţie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate sau la cererea avocatului acestuia, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) persoana protejată locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedinţa într-un alt stat membru din Uniunea Europeană, căruia i se solicită recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie;

b) persoana protejată are calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal aflat în curs de desfăşurare sau în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare ori de amânare a aplicării pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vătămate, beneficiar al uneia dintre măsurile prevăzute la lit. c);

ATENTIE: In cauzele penale, unele dintre acestea necesita asistenta obligatorie a avocatului,fie ales fie din oficiu.

c) persoana care reprezintă un pericol are calitatea de inculpat, condamnat sau persoană faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei în cadrul procesului penal prevăzut la lit. b), iar împotriva sa a fost dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:

(i) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impuse odată cu luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune;

(ii) obligaţia prevăzută la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impusă pe durata arestului la domiciliu;

(iii) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia pronunţării amânării aplicării pedepsei;

(iv) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberării condiţionate;

(v) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate;

(vi) interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l) -o) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită de instanţă odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi;

d) emiterea ordinului european de protecţie este necesară pentru înlăturarea unui pericol la care este sau va fi expusă persoana protejată.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Banca Transilvania Inghetare Curs Valutar – Randul Bancii Transilvania Sa Inghete Cursul Valutar La 2.0254 Lei/ Franc – Avocat Clauze Abuzive Denominare

Decizia Judeactoriei Alesd Vine Pentru Un Contract De Credit Din 2007 In Franci – Instanta A Decis Inghetarea Cursului La Momentul Anului 2007 Luna Octombrie – Avocat – Clauze Abuzive Inghetare Curs – Denominare

 

Detalii complete despre dosar:

Clauza de risc valutar, este o clauza abuziva!

De ce? Pentru ca banca si-a asigurat, prin variatia dobanzii, incasarea sumelor de bani dorite, indiferent de ceea ce ar fi decis cursul valutar!

Nu a prevazut o modalitate onesta de fluctuatie a cursului valutar si a pozitionat consumatorul intr-o pozitie de inferitoritate!

Nr. unic (nr. format vechi) : 1892/177/2015
Data inregistrarii 27.10.2015
Data ultimei modificari: 05.07.2016
Sectie: Judecătoria Aleşd
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
Venter Daniel – cu domiciliul procesual ales Reclamant
VOLKSBANK ROMÂNIA SA Pârât
BANCA TRANSILVANIA Pârât

 

Şedinţe

01.06.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: C 2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei de risc valutar. Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind stabilizarea cursului CHF –lei la momentul semnării convenţiei de credit. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind pretenţiile decurgând din contractul d ecredit nr. 0128388/03.10.2007. Admite acţiunea formulată de reclamantul VENTER DANIEL MIHAI în contradictoriu cu pârâta VOLKSBANK ROMÂNIA SA şi pe cale de consecinţă : Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale privind riscul valutar inserate în Convenţia de credit nr. 0128388/03.10.2007 privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar şi pe cale de consecinţă constată nulitatea absolută a acestor clauze. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-RON pentru efectuarea plăţilor în temeiul Convenţiei de credit încheiată între părţi , la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţial de la data încheierii Convenţiei pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor plătite în plus de către aceasta, sume la care să se adauge dobânda legală, calculată de la data intrroducerii acţiunii şi până la momentul plăţii efective. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Aleşd. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.06.2016.
Document: Hotarâre  563/2016  01.06.2016

 

Vedeti si : Decizie definitiva de inghetare a cursului valutar la Banca Romaneasca Plus Formular Inghetare CURS VALUTAR!

Definitiva Inghetare Curs La 2.1 Lei Per Franc Banca Romaneasca Avocat Cuculis

Decizia CCR Cu Privire La Modificarea Notiunii De “Familie” – Avocat Cuculis

Ce Spune CCR Despre O Noua Definitie a “Familie”?

I.  În ziua de 20 iulie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza a doua din Constituția României și al art.21 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în conformitate cu  prevederile art.150 şi art.152 din Constituție,  precum şi ale  Legii nr.189/1999,  iniţiativa  legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României”, prin care se propune modificarea art.48 alin.(1) din Constituție.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că  iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată “Lege de revizuire a Constituţiei României” îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.150  și art.152 din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Senatului.

Probleme cu Serviciile de Telefonie, Internet sau Televiziune? Avocat Cuculis

Totul Despre Reclamatii – Servicii de Telefonie, Internet sau Televiziune! Avocat Cuculis

Utilizatorii care intampina probleme la utilizarea unui serviciu de comunicatii, fie ca este vorba de telefonie, internet sau televiziune, ar trebui sa isi caute drepturile in instanta. Utilizatorii sunt sfatuiti sa solicite furnizorului numarul de inregistrare al sesizarii pentru referinte ulterioare iar ulterior daca nu sunt rezolvate, se pot adresa direct instantei.

In cazul in care este depasit termenul de solutionare al reclamatiei , utilizatorii pot solicita despagubiri furnizorului de servicii de comunicatii electronice conform contractului, constand, in reducerea costului abonamentului proportional cu timpul in care nu a functionat serviciul.

Procedura de solutionare a reclamatiilor Potrivit Deciziei presedintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali, furnizorii de servicii au obligatia sa afiseze pe paginile proprii de internet, dar si sa le inmaneze abonatilor, la incheierea contractului, procedura proprie de solutionare a reclamatiilor.

Practic,utilizatorii acestor servicii au dreptul de a solicita si primi gratuit un exemplar tiparit al procedurii .

Procedura trebuie sa contina informatii despre:
– modalitatile prin care utilizatorii pot inainta o reclamatie (cu indicarea numerelor de telefon, fax, adresei de posta electronica, serviciului postal utilizate in acest scop);
– termenul maxim de solutionare a reclamatiilor si data de la care se calculeaza acest termen;
– despagubirile aplicabile pentru nerespectarea termenului de raspuns la reclamatie;
– termenul si modalitatile prin care utilizatorul este informat despre rezultatul demersurilor efectuate de furnizor pentru solutionarea reclamatiei;
–  cai de contestare a solutiei comunicate.

Ce, cum si mai ales unde reclami?

Daca utilizatorii nu primesc procedura de solutionare a reclamatiilor sau au incheiat un contract in care nu este precizat termenul de remediere a deranjamentelor si despagubirile aplicabile in cazul in care acest termen nu este respectat, pot sesiza ANCOM.

Daca furnizorul nu isi respecta obligatiile contractuale referitoare la termenul de remediere a defectiunilor si acordarea despagubirilor sau daca termenul de solutionare a reclamatiei a fost depasit ori nu au primit niciun raspuns de la furnizor, se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. In aceasta situatie, ANCOM poate propune o solutie, neputand insa impune furnizorului sa ofere o anumita rezolvare sau sa acorde despagubiri.

De ce este important sa sesizati orice incalcare?

Pentru a putea obtine o despagubire ulterioara in instanta, este importat sa puteti proba in fata instantei ca v-ati adresat macar cu o solicitare catre operator, daca nu au dat curs, atunci  este mult mai usor de obtinut o despagubire!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Intrebari Actuale Despre Legea Darii in Plata – Cat Costa si Cum Scapam de Recuperatorii De Creante – Interviu Avocat Cuculis

Aspecte Relevante In Practica, Priviitore La Legea Darii In Plata,Aplicarea Pentru Cei Aflati In Executare, Cesionati Catre Recuperatori Si Refuzurile Bancilor  – Avocat Cuculis

Cred ca dupa o perioada de timp se impune sa tragem linie si sa intelegem exact cu ce probleme ne confruntam din partea recuperatorilor si bancilor, atunci cand vine vorba de aplicarea legitima a legii darii in plata. Am vorbit cu cei de la ziare.com pentru care scriu de multa vreme si am incercat sa le structurez cateva dintre situatiile cu care se confrunta cei care apeleaza acum la legea darii in plata si de ce este esential sa intelegem ca bancilr nu au nicio sansa, daca noi nu le dam nicio sansa.

Mai jos este extras din interviul acordat de av. Cuculis Adrian pentru ziare.com

Legea darii in plata a intrat in vigoare de mai bine de doua luni, insa cei care vor sa scape de povara ratelor cu ajutorul ei se confrunta deja cu un obstacol – recuperatorii sustin ca nu li se aplica legea. Avocatii dauasigurari ca proprietarii locuintelor vor castiga in instanta fara probleme.

In multe cazuri, firmele de recuperare au cumparat creanta de la banci, iar acum cei care au probleme cu plata ratelor sunt datori recuperatorilor. Concret, debitorul (datornicul) a ramas acelasi, insa creditorul – initial banca de la care s-a facut imprumutul – s-a schimbat. Odata cu asta, lucrurile nu mai sunt la fel de clare pentru cei indatorati.

Avocatul Adrian Cuculis a acordat un scurt interviu Ziare.com, in care a raspuns intrebarilor pe care si le pun multi dintre cei care peste noapte s-au trezit datori catre recuperatori.

Recuperatorul imi spune ca legea nu i se aplica si trebuie sa il dau in judecata. Ce trebuie sa fac?

Avocatul a explicat ca, desi recuperatorul transmite ca legea nu i se aplica, situatia este simpla, din punctul de vedere al legislatiei, deoarece prevederile acestei legi arata foarte clar ca ea se aplica inclusiv executarilor silite sau celor executati silit, la articolul 11: ” (…) prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data”.

“In conditiile in care creditul a fost cesionat catre un recuperator de creanta, in principal discutam despre credite neperformante care au avut probleme la plata ratelor. Asta nu inseamna ca nu se aplica inclusiv celor executati silit pe imobil – le-a fost vandut imobilul – si ulterior au ramas cu o datorie.

Sa facem urmatoarea distinctie: In cazul in care suntem intr-una dintre cele doua situatii – fie avem imobilul in posesia noastra, dar el este executat silit, fie nu il mai avem in posesia noastra, dar suntem in continuare in executare silita -, este important sa facem notificarea prin care anuntam recuperatorul ca dorim sa stingem acea datorie.

In momentul in care primim un raspuns negativ din partea recuperatorului de creante, evident ca se activeaza articolul 8 din Legea 77/2016, care spune foarte clar ca, daca creditorul refuza sa semneze actul de dare in plata – stingerea datoriei pana la urma in cazul celor executati silit fara imobil -, debitorul se poate adresa direct instantei de judecata”, a explicat Cuculis.

De asemenea, acesta a subliniat ca, pentru ca imobilul sa fie dat in plata, nu este nevoie de notar, ci acest lucru se poate face printr-un inscris sub semnatura privata – “poate sa il faca recuperatorul de creante, ii pune stampila si a terminat orice fel de discutie cu debitorul lui, e procedura foarte simpla, nici nu mai avem nevoie de notar”.

Daca acest lucru nu se intampla, “atunci debitorul se duce direct la instanta si va putea sa ceara inclusiv daune morale pentru ca recuperatorul i-a tergiversat procedura de stingere a datoriei”.

Totodata, acesta ne-a explicat si care este ponderea celor care trebuie sa rezolve aceasta problema cu recuperatorii, si nu cu banca: “As merge pe 30 la suta banci si 70 la suta recuperatori. Pana in momentul de fata, toate solicitarile bancilor au fost respinse”, a subliniat avocatul.

Poate recuperatorul sa castige in instanta?

Avocatul ne-a explicat si ca, respectand conditiile legii, recuperatorul nu poate sa aiba castig de cauza in instanta intr-o asemenea situatie, subliniind ca exista o dispozitie legala care ne spune foarte clar ca, daca creditorul nu doreste sa primeasca imobilul in plata sau sa stinga datoria, se poate merge in instanta.

“Avem prevedere legala cu privire la treaba asta, deci lucrurile sunt clare, n-au cum sa piarda (datornicii – n.red.). Pot pierde daca nu se incadreaza in dispozitiile articolelor 4 si 5. Aia e o alta poveste. Dar pe conditiile indeplinite, nu au cum sa piarda in instanta, pe considerentul asta”, a spus Cuculis.

Ce poate face recuperatorul impotriva mea?

Recuperatorii pot incerca intai sa renegocieze conditiile contractului, pentru a evita pierderile financiare, odata cu darea in plata a locuintei, a carei valoare de multe ori nu acopera datoria ramasa.

Insa, daca proprietarul locuintei refuza orice fel de negociere, recuperatorul nu poate lua vreo masura impotriva lui.

“Nu are ce sa faca, este aptitudinea mea sa iti recunosc tie orice fel de negociere si dreptul meu sa semnam orice fel de intelegere pe care o facem, dar daca eu nu vreau, ca si debitor, nu ma poti obliga. Imi aduc aminte de o discutie de acum cateva zile cu un client – ‘Hai sa vedem, poate oamenii astia o sa ne scada 20 la suta soldul, poate reusim…’. ‘Nu, domne, nu ma mai intereseaza absolut nimic, vreau pur si simplu sa dau casa in plata, spune si mie: ce sa negociez pentru o garsoniera de 18 metri patrati? Astia imi cer 60.000 de franci elvetieni. Ce sa mai negociez?’ Deci nu poate sa ii faca absolut nimic”, a precizat Cuculis.

Pot sa mai recuperez anumite comisioane sau dobanzi deja platite?

Iata un subiect la care se gandesc poate putini dintre cei care vor sa dea imobilul inapoi si sa scape de orice datorie. Acestia ar putea, in cazul in care ar da banca in judecata, sa castige o parte dintre comisioanele si dobanzile platite.

“Aici este o alta discutie, foarte interesanta. Nu mi se pare corect, desi la unison se intampla lucrul asta, ca in posibilul act de dare in plata semnat – si am asistat zeci de oameni saptamanile astea – banca sau recuperatorul spune ca se renunta la orice drept trecut si viitor ce ar putea sa rezide din conventia de credit – exista si un paragraf in fiecare acord de dare in plata.

Lucrul asta este ilegal, pentru ca pe mine nu ma conditioneaza legea sa dau in plata daca renunt la drepturile din contract. Atata vreme cat mi-ai luat mie niste bani pe care eu consider ca mi i-au luat ilegal, eu ar trebui sa am deschisa pe viitor posibilitatea de a te da in judecata pe tine si sa nu-mi restrictionezi mie accesul la instanta si la Justitie, pentru simplul fapt ca vrei sa-ti rezolvi niste chestiuni din trecut cu contractele facute gaunos”, a spus Adrian Cuculis.

In momentul in care un client primeste un asemenea contract de dare in plata, are posibilitatea sa refuze semnarea sa.

“Daca cineva primeste – si cu siguranta va primi un asemenea draft de contract – are posibilitatea sa spuna ‘Eu refuz sa semnez un asemenea contract de dare in plata, pentru ca astea sunt considerentele legii, ea nu spune ca trebuie sa renunt la vreun drept’ si evident ca are posibilitatea sa dea pur si simplu in judecata pe mai departe in instanta pe acel recuperator sau banca, pentru inchiderea datoriei pe instanta de judecata si nu pe calea amiabila.

Asta inseamna inclusiv recuperarea acelor comisioane, pentru ca ramane cu acel drept. Atata vreme cat renunta la el, ce sa mai recuperezi?”, a mai precizat avocatul.

Cat costa

Una dintre temerile celor care au decis sa renunte la locuinta cu ajutorul acestei legi este acela ca ar trebui sa plateasca sume de bani prea mari pentru posibilitatile lor financiare, in conditiile in care acestea nu le-au mai permis sa continue plata ratelor.

Adrian Cuculis spune insa ca este vorba despre plata a circa 5.000 de lei.

“A aparut deja OUG 32/2016 ce ii scuteste in momentul de fata pe cei care vor sa dea in plata, la prima dare in plata. Deja nu se mai platesc taxele pentru transferul de propritetate.

In schimb, taxele notariale au ramas cele disponibile pentru toata lumea, la orice transfer de proprietate, si evident taxele avocatiale.

In momentul de fata, daca ai vrea sa-mi dai in plata un imobil de 50.000 de euro, cu aproximatie de 90 la suta, costurile tale efective s-ar ridica undeva catre 5.000 de lei, impartind onorariu avocat si onorariu notar. Si s-ar exclude inca cel putin 2.000 de euro care ar trebui sa fie platiti cu titlul de impozit pe venit, deci astia au fost eliminati”, a mai spus avocatul Cuculis Adrian.

Explicatiile de pe ziare.com aici.

Mai multe aspecte neclare? Completati formularul de mai jos!

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

Problema Juridica – Impartirea Unui Imobil Ipotecat La Banca – Iesire Indiviziune – Avocat Cuculis

Partajarea/iesirea din indiviziune in cazul unui imobil ipotecat la banca ridica de cele mai multe ori

Buna ziua. Ma numesc Popescu Ion, sunt din Bucuresti si va rog, daca se poate sa imi raspundeti la urmatoarea intrebare: detin impreuna cu o persoana un apartament in devalmasie. Impreuna cu acea persoana am contractat un credit cu ipoteca pe acel apartament. Amandoi figuram ca imprumutati. Pot cere instantei iesirea din indiviziune cu atribuirea apartamentului catre mine, stabilirea unei sulte si sulta sa fie platita de mine direct in contul bancii creditoare? Valoarea soldului creditului este aproximativ egala cu valoarea apartamentului. Cealalta persoana, desi este imprumutat si coproprietar, refuza sa plateasca parte din rata. Prin aceasta actiune doresc, cu alte cuvinte, sa preiau atat creditul integral cat si proprietatea asupra intregului apartament. Multumesc.

Raspuns:

De multe ori veti auzi atat specialisti in drept cat si judecatori care vor sa imparta ceva ce nu poate fi impartit fara a treia persoana, adica banca.

O hotarare judecatoreasca nu poate schimba raporturile intre parti si terta persoana banca, daca aceasta nu este introdusa in cauza.

De cele mai multe ori exista hotarari prin care se stabileste obligatia unui sot de a plati intreg creditul la banca in favoarea celuilalt sot de a-i ceda la finalul contractului partea sa de proprietate, insa ceea ce foarte multi nu au in vedere, este faptul ca da acel sot care a primit in “grija” creditul, inceteaza sa plateasca, atunci chiar daca exista sentinta de “partajare” banca il poate executa silit si pe cel ce a fost “scutit” de a plati prin sentinta judecatoreasca.

Am vrut sa fac public acest lucru fiindca am vazut multe persoane ce au zis ca nu li se pare firesc sa plateasca din moment ce au o hotarare judecatoreasca ce spune ca sarcina platii revine celuilalt sot si nu intelegeau cum este posibil sa fie executati.

ATENTIE – Daca vreti sa schimbati partile din contract, sau sarcinile asumate, puteti face acest lucru DOAR prin introducerea bancii in dosarul de partaj bunuri si obligatii.

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Clauze Abuzive Piraeus – Noi Limite Ale Abuzurilor Descoperite La Piraeus Bank – Comision Administrare Credit La Valoarea Imobilului Clauza Abuziva – Avocat

Piraeus Bank A Incasat In 2007 Comision De Administrare Stabilit La Suma Evaluata A Imobilelor – Comisonul De Administrare Al Piraeus Bank Este O Clauza Abuziva – Avocat Cuculis

Piraeus bank face si exceptii, negative nu pozitive. Unui client i-a fost incasat din 2007 si pana la zi un comision raportat la valoarea imobilului adus garantie. Daca creditul a fost de 240000 de  chf, conform contractului imobilul a fost evaluat la 324000 chf si astfel comisionul a fost aplicat la aceasta suma,

Nu este suficient ca oricum incasarea comisionului de administrare este susceptibila de a fi considerata practica abuziva, aplicat la sold sau la creditul acordat, se pare ca intre 2006-2008 bancile au fost extrem de inventive aplicand acest comision la tot ce-au prins!

Cum suna clauza comisionului de administrare a Piraeus Bank?

-Pe de-o parte a fost incasat un Comision de acordare de 4860 CHF care se achita la data tragerii CREDITULUI fiind retinut din Limita creditului acordat.

Comision de administrare stabilit ca un procent de 0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar la data scadentei odata cu rata lunara de plata;

Cum arata calculele?

a)      Comision de administrare:

 

0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar, rezultand astfel Conform art. 4.1 litera b teza ultima, valoarea de ipoteca/evaluare este de 324.967 CHF rezultand astfel, un comision static lunar de 97.49 CHF platibl din luna a 4-a 2007 si pana la zi 14.07.2016 reprezentand un numar de 111 luni ce le vom inmulti cu 97.49 franci, rezultand astfel  – 10821.39 chf –44.475,91 lei.


Samsung SCX-6x45 Series_20160714113124

 

 

 

La prima citire a contractului, comisionul de administrare nu pare sa aiba un alt element de noutate fata de alte contracte de credit. Insa dam citire art. 1.3 din contractul de credit litera c) comisionul de administrare stabilit ca un procent de 0.03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar la data scadentei odata cu rata lunara de plata.

Prin raportare la art.4.1  sectiunea garantii din contract, litera b) teza mijlocie, avem urmatorul paragraf «  Valoarea de evaluare a imobilului ce se ipotecheaza conform raportului intocmit de SC DISTINCT CONSULTING S.R.L evaluator Madalin Constantinescu la data de 02.04.2007 este de 324.967 CHF»

Prin ce tip de malformatie contractuala, se poate percepe un comision de administrare la care sa luam in calcul « valoarea imobilelor « ? din moment ce administrarea creditelor nu are corespondent in evaluare, fiindca evaluarea este oricum platita separat !

Avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

 

Cum Se Cer Informatiile Publice De La Institutiile Statului? Ce Facem Daca Nu Raspund? Legea 544/2001 – Avocat Cuculis

Organele si Autoritatile Publice Au Obligatia Sa Raspunda Solicitarilor Cu Pivire La Informatiile Publice – Cum poti cere informatii de la institutiile publice?

Temelia solicitarii o reprezinta – legea nr. 544/2001 care dă posibilitatea oricărei persoane sa solicite și sa obțina informații de interes public, definite  de catre lege ca orice informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, asta presupune fie pe format fizic fie informational fie chiar si verbal daca el se poate proba.

„Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”, stabileşte art. 3 al legii 544/2001.

Nu de putine ori ne intrebam ce inseamna si cum este aparat acest principiu al accesului la inforatia publica astfel accesul liber şi neîngrădit al unei persoane la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiei dintre persoanele fizice şi autorităţile publice, în conformitate cu prevederile din Constituţie.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice cateodata chiar si  din oficiu informaţii de interes public cum ar fi:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Cum pot fi solicițate  informații publice?

Legea nr. 544/2001 stabileşte că informaţiile de interes public se oferă la cerere, în scris sau verbal deci avem 2 modalitati de raspuns al institutiei publice.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public, trebuie obligatoriu să cuprindă:

 • autoritatea sau instituția publică căreia i se adresează cererea;
 • informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

ATENTIE – Trimisă solicitarea scrisă, autorităţile sunt obligate prin lege să răspundă, tot în scris, în cel mult zece zile de la înregistrarea solicitării,dar nu mai mult de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”.

Ce să faci când nu primeşti un răspuns?

AtentieNe putem adresa instantei de judecata si in functie de prejudiciul suferit prin lipsa raspunsului la solicitarea noastra, se pot fixa atat daune materiale ori morale si daune cominatorii viitoare pentru fiecare zi de intarziere pentru eliberarea unui raspuns din partea institutiei cu pricina!

Mai precis, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Cererea de chemare in judecata se inainteaza la  secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, iar instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale şi/ sau patrimoniale asa cum am indicat mai sus!

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat De Eos Ksi Romania – Executare Anulata Integral De Instanta – Avocat Cuculis

Executarea Pornita De Eos Ksi Romania Anulata De Catre Instanta De Judecata – Executa de Eos Ksi Romania – Avocat Cuculis

Solutia Instantei Judecatoriei Sectorului 6, mai jos-

Sa nu trecem usor peste aceasta sentinta, fiindca ea este de o importanta majora.

Va rog sa observati mai jos, ca se ANULEAZA un dosar de executare silita din 2013, mai precis dosarul 745/2013, ori , daca vom observa, cererea de contestatie la executare a fost depusa in luna a 11-a 2015, adica 3 ani de zile mai tarziu inceperii executarii silite.

In practica(evident nu a noastra), bancile vorbesc despre o imposibilitate de anulare a unei executari silite dupa 3 ani de zile de la primele acte de executare, trebuie sa ne imaginam ca 3 ani de zile executorul si acest EOS KSI ROMANIA si fostul BCR au incasat bani din popriri in mod ILEGAL, iar 3 ani de zile mai tarziu, prin invocarea unui mecansim complex de analiza a titlului executoriu, instanta de judecata, printr-un rationament extrem de precis si corect, a anulat toata executarea silita, motivul necertitudinii titlului fiind luat in discutie cu precadare.

Concluzia?

Atata vreme cat o executare silita a inceput in baza unui titlu cu anumite probleme de certitutine, este doar normal ca si dupa 3 ani de zile sa poata fi anulata executarea silita inceputa in mod abuziv.

Atentie – Contestatia poate fi depusa in 3 ani de zile mai ales daca discutam de un contract bancar!

Dosar: 32858/303/2015

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 745/2013 aflat pe rolul BEJ Tudor Irina Alexandra. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.07.2016.
Document: Hotarâre    12.07.2016

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000255952&id_inst=303

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

http://indrumari-juridice.eu/contact.html

Credit Europe Bank Pierde Contestatia La Notificarea De Dare In Plata – Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 6 A Respins Contestatia Depusa De Catre Credit Europe Bank La O Notificare De Dare In Plata – Ce Urmeaza Sa Faca Debitorul? – Avocat Cuculis

two men exchanging a house for keys isolated on white

            Dare in Plata Casa

Dupa ce am depus notificarea de dare in plata Credit Europe Bank a gasit ca este moral, dupa ce ani de zile a incasat dobanzile si comisioanele abuzive, sa mai faca si contestatie la darea in plata.

Ei bine, au avut o surpriza.

Ce am invocat in contestatia la darea in plata?

 1. Exceptia lipsei timbrajului:

Avand in vedere ca leguitorul nu a prevazut pentru acest tip de contestatie, un timbraj anume,  consideram ca prezenta contestatie este una de natura evaluabila in bani asa cum este aratat in art. 3 din oug 80/2013 cu urmatoarele sume –
(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 500 lei — 8%, dar nu mai putin de 20 lei;

b) intre 501 lei si 5.000 lei — 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei — 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei — 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei — 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei — 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.
(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;

Luand in considerare faptul ca urmeaza sa se stinga o creanta, in ipoteza notificarii de dare in plata, practice beneficiul partii reclamante in conditiile in care actiunea I s-ar admite, ar fi acela de a “castiga” suma pentru care imprumutatul urmeaza sa fie scutit, prin cedarea imobilului, astfel apreciem ca valoare la care trebuie sa timbreze partea reclamanta, este valoarea soldului creditului ce urmeaza sa fie remis ca datorie.

In ipoteza in care veti trece peste mentiunile de mai sus, va solicitam in mod respectuos sa observati dispozitiile Art. 27 din Oug 80/2013 – Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxeaza cu 20 lei.

 

2) Exceptia tardivitatii depunerii contestatiei la notificarea de dare in plata:

Avand in vedere ca leguitorul a prescris un termen pentru ca Banca,Ifn-ul ori Recuperatorul de creanta sa poata contesta notificarea de dare in plata, avand in vedere si dispozitiile art. Art. 7 din legea 77/2016 astfel
in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art. 5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege, va rugam sa observati/cercetati termenul de depunere al contestatiei urmand ca in functie de data depunerii la posta/registratura a contestatiei, sa dispuneti in consecinta.

Dupa nici macar un termen de judecata, fiindca cererea s-a anulat in procedura de regularizare, CREDIT EUROPE Bank a pierdut prin anularea cererii pentru neindeplinirea obligatiilor.

Nr. unic (nr. format vechi) : 10423/303/2016
Data inregistrarii 31.05.2016
Data ultimei modificari: 05.07.2016
Sectie: ……
Materie: Civil
Obiect: alte cereri contestaţie dare în plată – Legea 77/2016
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
S.C. CREDIT EUROPE BANK N.V. (CREDIT EUROPE NV) Reclamant
LACEANU TUDOR LUISA CLAUDIA Pârât

Şedinţe

05.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: 4-CAMERA DE CONSILIU CU
Tip solutie: Anulează cererea
Solutia pe scurt: În baza art. 200 alin. 4 Cod procedură civilă (în vigoare începând cu 15.02.2013), anulează cererea formulată de reclamanta SC Credit Europe Ipotecar IFN SA. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.07.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    05.07.2016

Ce are de facut debitorul dupa acest pas?

In principal, banca nu mai poate face absolut nimic sa conteste notificarea de dare in plata. Pe de-o parte ca legea 77/2016 prevede clar ca dupa respingerea cererii, creditorul are obligatia sa reia procedura de dare in plata in 10 zile [..]

(6) In termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestatiei, creditorul are obligatia sa se prezinte, in conformitate cu notificarea prealabila a debitorului, la notarul public indicat in cuprinsul acesteia. Dispozitiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atat in vederea transmiterii informatiilor si a inscrisurilor, cat si in vederea stabilirii datei exacte a semnarii actului de dare in plata[..]

aceeasi lege prevede ca daca nu se va prezenta, debitorul are posibilitatea sa-l actioneze in judecata fie pentru stingerea datoriei reziduale fie pentru transferul de proprietate si stergerea datoriei.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu