Otp Bank O Incaseaza De La 5 Consumatori-Comisioanele De Administrare,Acordare Dar Si Modul De Calcul Al Dobanzii Declarate Abuzive Plus Restituirea Sumelor-Avocat Cuculis

Cumul De Comisioane Abuzive Stranse In Contractele Cu Otp Bank, Anulate – Instanta Anuleaza Din Conventiile De Credit Comisionele De Administrare De Acodare Si Modul Insidios De Stabilire A Dobanzii Contractuale-Avocat Cuculis

Grup de 5 consumatori castiga procesul cu OTP Bank –

Constată nulitatea absolută a clauzelor din Contractul de credit nr. 0808010086 din 08.08.2008 cuprinse în art. 3.1 cu privire la sintagma „la care se adaugă o marjă stabilită de bancă”; art. 3.2 cu privire la sintagma „Banca are dreptul să revizuiască nivelul dobânzii penalizatoare în funcţie de politica sa de creditare”; art. 3.4 referitor la comisionul de acordare şi art. 3.5 referitor la comisionul de administrare.

Dosarul / Pronuntarea / le vedeti mai jos –

Dosar: 43785/3/2016

Nume Calitate parte
MACOVEI IULIU VIOREL -DOMICILIU ALES LA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
MACOVEI ELISABETA -DOMICILIU ALES LA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
MACOVEI MIHAELA -DOMICILIU ALES LA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
OVEZEA (FOSTA NEGHINA) LAVINIA DANIELA -DOMICILIU ALES LA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
NEGHINA MARIANA -DOMICILIU ALES LA CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
SC OTP BANK ROMANIA SA Pârât

 

Şedinţe

20.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele Ovezea (fostă Neghină) Lavinia Daniela şi Neghină Mariana în contradictoriu cu pârâta OTP Bank România SA.

Constată nulitatea absolută a clauzelor din Contractul de credit nr. 0808010086 din 08.08.2008 cuprinse în art. 3.1 cu privire la sintagma „la care se adaugă o marjă stabilită de bancă”; art. 3.2 cu privire la sintagma „Banca are dreptul să revizuiască nivelul dobânzii penalizatoare în funcţie de politica sa de creditare”; art. 3.4 referitor la comisionul de acordare şi art. 3.5 referitor la comisionul de administrare.

Obligă pârâta la plata către reclamante a sumelor plătite nedatorat de către acestea cu titlu de dobândă, în temeiul clauzelor referitoare la dobândă constatate ca abuzive şi nule absolut, comision de acordare şi comision de administrare, de la data încasării acestora şi până la data încetării perceperii lor. Respinge celelalte capete de cerere ca neîntemeiate.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iunie 2017.
Document: Hotarâre  2453/2017  20.06.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000734127&id_inst=3

Atentie – Caracterul abuziv poate fi considerat de catre insanta atat in perioada contractuala cat si in perioada dupa ce creditul s-a inchis, inceput executarea silita asupra lui sau alte asemenea. Dovada o face chiar pronuntarea de mai sus.

 

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

In Premiera-Raiffeisen Bank Formuleaza Ordonanta Presedintiala Pentru Suspendarea Efectelor Notificarii De Dare In Plata-Avocat Cuculis

O Noua Anomalie Juridica Marca Raiffeisen-Banca A Formulat O Ordonanta Presedintiala Pentru Suspendarea Efectelor Notificarii De Dare In Plata-Mai Pe Scurt, Vrea Sa Suspende Suspendarea-Avocat Cuculis

Oricat de incurcat suna sau de naiv, Raiffeisen bank solicita instantei de judecata sa se pronunte intr-o procedura de urgenta, prin care sa dispuna suspendarea suspenderii.

Cum adica?

In schema juridica a legii 77, prin notificarea de dare in plata se suspenda astfel obligatiile contractuale.

Ceea ce solicita acum Raiffeisen Bank, este ca instanta, sa dispunsa suspendarea efectelor notificarii de dare in plata prin procedura ordonantei  presedintiale si astfel, sa fie ridica suspendarea ce a operat prin introducerea acestei notificari.

Evident ca implicit plata ratelor a fost suspendata si astfel Raiffeisen incearca(spun eu fara succes) sa obtina o ridicare a suspendarii.

Atentie- este important sa retineti ca ar putea fi invocata inclusiv exceptia inadmisibilitatii cu privire la solicitarea bancii avand in vedere ca norma de suspendare nu poate fi transata printr-o actiune in instanta pe cale urgenta oricum interesul creditorului fiind protejat printr-o viitoare posibila repunere in situatia anterioara.

Daca primiti asemenea cereri de chemare in judecata nu uitati ca intampinarea nu este obligatorie insa puteti depune note de probatoriu si note scrise.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Aveti Probleme Cu Ifn-urile? Vedeti Aici Totul Despre Cum Sa Scapati De Ifn-uri Camatarii Legali – Clauze Abuzive Ifn Avocat Cuculis

 

Contraventie Silvica-Atentie, Au Fost Majorate Amenzile Silvice-Avocat Cuculis

Contravenţiile silvice: majorate-Contestare Contraventiilor silvice – Avocat Cuculis

Prin Legea nr. 134/2017 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Modificarile  au fost publicată în Monitorul oficial nr. 445 din 15 iunie 2017.

Haideti sa vedem noile sanctiuni si limitele lor si nu uitati ca ele pot fi contestate in conditiile oug 2/2001 in regimul general al contraventiilor-

Confiscarea ca sancţiune complementară

Alături de sancţiunea contravenţională principală, exprimată prin amendă, sancţiunea complementară constă în confiscarea – fără varianta de “reţinere”, existentă în forma anterioară a legii – a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizaţiei/atestatului/acordului. Reţinerea apare în lege ca măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienței materialelor lemnoase.

Administrarea pădurilor: calitatea de proprietar

Reţine atenţia o contravenţie silvică, dat fiind atât majorarea de 10 ori a cuantumului amenzii – între 10.000 lei şi 20.000 lei – dar mai ales prin precizările juridice de încadrare: anterior erau amendate persoanele care au încheiat contracte de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moştenitori legali ai suprafeţelor de fond forestier sau cu împuterniciţii legali ai acestora sau cu moştenitorii care îşi dovedesc dreptul de proprietate prin actul prin certificat de moştenitor sau cu dovada deţinerii proprietăţii prin act emis de primărie; în noua formă este sancţionat administratorul sau prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.

Atenţie la “recoltări de produse accidentale”

În secţiunea privind amenajarea pădurilor, prin noua formă a dispoziţilor din lege constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi fără existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:

 • cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
 • cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;
 • cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;
 • cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din posibilitate.

Sancţiunile – în cuantum majorat – se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz, iar cel care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit posibilitatea în condiţiile arătate, pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează cu metoda precizată în actul normativ.

Constituie de asemenea contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei alte fapte, din care menţionăm ca fiind modificate:

 • depăşirea prin recoltare în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat;
 • elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008. Sancţiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al şedinţei de preavizare a temei de proiectare – conferinţa I de amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice – conferința a II-a de amenajare.
 • recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existenţa unei aprobări legale în acest sens.
 • se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depăşirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret.
 • Protecţia pădurilor: atenţie la exploatare pomi de Crăciun, arbori din păduri virgine, accesul în pădure cu maşina şi multe altele

În ce priveşte integritatea fondului forestier, paza şi protecţia pădurilor, în lege au fost modificate dispoziţii privind contravenţii, dintre care le semnalăm aici pe cele constând în:

 • tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
 • autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine, amenda fiind de la 20.000 lei la 30.000 lei;
 • accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepţiile prevăzute de lege;
 • trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Amenda merge de la 1.000 lei la 2.000 lei şi se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite;
 • aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate se sancţionează tot cu 1.000 -2.000 lei amendă. În acest caz se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Restabilire Echilibru Contractual Raiffeisen Bank-Comision Administrare,Dobanda-Anulare Clauze Abuzive-Avocat Cuculis

Actiune Restabilire Echilibru Contractual Raiffeisen Bank-Banca Restituie Comisionul De Risc Si Il Pierde In Instanta Pe Cel De Administrare Si Modul De Calcul Al Dobanzii-Avocat Cuculis

Dupa ce instanta a ANULAT toate  actele de executare incepute impotriva debitorului, instanta a disjuns din contestatia la executare acele capete de cerere cu privire la constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale si astfel in noul dosar, Raiffeisen a pierdut procesul si cu privire la inserarea acelor clauze abuzive in interiorul contractului.

 

Art. nr. 3.5 privitor la comisionul anual de administrare credit de 3% – art. 3.3 privitor la revizuirea ratei dobânzii.

Dosar : 18476/193/2016

Nume Calitate parte
CIRLIGEANU EDUARD PAUL LA CAB AV CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. Intimat
SC EOS INVESTMENT RO GMBH PRIN MANDATAR SC EOS KSI ROMÂNIA SRL Intimat

 

Şedinţe

15.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C12
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea având ca obiect restabilire echilibru contractual şi pretenţii formulată de reclamantul CÎRLIGEANU EDUARD-PAUL, domiciliat în sat/com. Santa Mare, jud. Botoşani, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Biroul de avocatură Cuculiş şi Asociaţii, în contradictoriu cu pârâta RAIFFEISEN BANK S.A.

Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze contractuale inserate în contractul de credit nr. RF01242086022 /11.05.2006

: – art. nr. 3.5 privitor la comisionul anual de administrare credit de 3% – art. 3.3 privitor la revizuirea ratei dobânzii Respinge cererea reclamantului de constatare a caracterului abuziv a clauzei referitoare la comisionul de risc valutar, ca rămasă fără obiect. 

Obligă pârâta să restituie reclamantului toate sumele achitate în temeiul clauzelor constatate ca fiind abuzive, calculate doar până la 11.11.2012. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 394 alin. 3 Cod procedură civilă. Cu drept de a formula apel la Tribunalul Botoşani în termen de 30 de zile de la comunicare. Eventuala cerere de apel se va depune la Judecătoria Botoşani. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2017.
Document: Hotarâre  2974/2017  15.06.2017

 

Ce clauze au fost contestate –

• Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 3.5 „ comision anual de administrare credit   de 3,00%” in cuantum de 360 EURO regasit in contratul initial;• Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 3.5 „ comision anual de administrare credit   de 3,00%” in cuantum de 360 EURO regasit in contratul initial;
• Sa constatati caracterul abuziv al clauzei contractuale de la art. 3.7 din Contractul de credit, cu privire la revizuirea ratei dobanzii, conform careia « banca poate modifica rata dobanzii curente in functie de evolutia pietei financiare», sa dispuneti eliminarea acestei clauze abuzive din Contract, si obligarea bancii la stabilirea marjei fixe conform formulei generale de calcul dobanda initiala contract minus indice de referinta EURIBOR de la data semnarii contractului de credit. Intrucat se impune restituirea  sumelor de bani percepute in plus in situatia in care in urma expertizei contabile ce urmeaza a fi efectuata in cauza pendinte, va rezulta o diferenta intre dobanda curenta stabilita la data incheierii Contractului si dobanda perceputa de banca potrivit acestei clauze contractuale abuzive, restituirea sumei achitata cu acest titlu;

• Constatarea ca abuziva a clauzei contractuale regasita la punctul 3.7 „ comision de risc valutar de 2,00%” in cuantum de 2.880 EURO regasit in contratul initial;

http://portal.just.ro/339/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33900000000032812&id_inst=339

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

Bancpost Si Erb New Europe Funding II BV Executare Silita Anulata Curs Valutar Inghetat Si Banii Incasati Abuziv Inapoiati-Avocat Cuculis

Bancpost S.A si Europe Funding II BV-Nu doar anularea executarii silite dar si Inghetarea Cursului Valutar si recuperarea banilor platiti in baza clauzelor abuzive inserate in contract- Doua decizii de data recenta prin care Bancpost si Europe Funding II BV o incaseaza serios-Avocat Cuculis

Dosarul de inghetare a cursului valutar in cadrul contestatiei la executare, a venit motivatia instantei, iar mai jos avem practica impotriva BANCPOST- Decizia de mai jos a si fost prezentata cu titlu de posibilitate extraordinara de a ingheta cursul valutar in cadrul contestatiei la executare.

Dosar: 24109/302/2016

avocat Cuculis

 

Dosarul de mai jos vizeaza anularea intregii EXECUTARI SILITE dar si recuperarea dobanzii-

Dosar: 2291/173/2016

MIHULEAC MIHĂIŢĂ LIVIU Contestator
BANC POST S.A. Intimat
ERB NEW EUROPE FUNDING II BV Intimat
MIHULEAC MIHĂIŢĂ LIVIU- LA CABINET AVOCAT CUCULIS SI ASOCIATII Contestator

 

Şedinţe

14.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 3 – Civil – Miercuri
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate excepţia netimbrării acţiunii, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare întemeiate pe presupusul caracter abuziv al clauzelor contractuale şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, excepţii invocate de către intimata SC Bancpost SA.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorul Mihuleac Mihăiţă-Liviu cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea catelor de procedură la Biroul de avocatură Cuculis şi Asociaţii din Bucureşti, Şos. , prin avocat Cuculis Adrian, în contradictoru cu intimaţii SC Bancpost SA, cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, Bucureşti, CIF RO 404416, J40/9052/1991 şi ERB NEW EUROPE FUNDING II BV cu sediul social în Naritaweg 165, 1043BW, Amsterdam, Olanda şi cu sediul procesual în Bucureşti, str. Plantelor nr. 60, parter, apt. 2, Sector 2.

Dispune anularea tuturor actelor de executare silită întocmite în cadrul dosarului executional nr. 1304/2013 al BEJ Mircea Bogdan Constantin cu sediul în Mun. Adjud, str. A. I. Cuza nr. 78, jud. Vrancea şi a încheierii nr. 1231 pronunţată la 08.10.2013 de Judecătoria Adjud în dosarul nr. 2380/173/2013.

Constată caracterul abuziv al clauzei de la punctul 4.1 teza I din contractul de credit nr. 181CSF5082210001/08.08.2008 conform căreia „creditul se acordă cu o dobândă de 8,95 % pe an valabilă în primele 90 de zile de la data acordării iar la încetarea acestei perioade se va aplica dobânda variabilă pentru credite de nevoi personale în CHF în vigoare în acel moment” şi al clauzei de la punctul 4.3 din contract conform căreia „pe parcursul derulării contractului, banca îşi rezervă dreptul de a modifica dobânzile şi comisioanele bancare”.

Obligă intimata ERB NEW EUROPE FUNDING II BV la plata către contestator a sumei de 3.671, 35 CHF. Obligă intimatele la plata către contestator a sumei de 4.675 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge ca nefondate celelalte capete de cerere. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Adjud. Pronunţată azi, 14.06.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    14.06.2017

http://portal.just.ro/173/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=17300000000029079&id_inst=173

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit

Doar Polițiștii Rutieri Pot Aplica Amenzi Contraventionale NU Si Politia Locala-A Decis ICCJ Decizia 3/2017-Avocat Cuculis

Decizia nr.11 în dosarul nr.3/2017 – Atentie POLITIA Locala Blocata De La Aplicarea Amenzilor De Circulatie-Avocat Cuculis

Ce a decis ICCJ si mai important, putem invoca aceasta decizie in dosarele aflate pe rol?

Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 iunie 2017.

Polițiștii locali nu au voie să dea amenzi șoferilor în trafic și nu le pot cere documente din care să reiasă cine le-a încredințat pentru conducere mașinile, potrivit unei decizii pronunțate astăzi de ICCJ, în completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii.

De retinut ca  au existat instanțe care au desființat procesele-verbale de contravenție făcute de polițiștii locali, în timp ce altele au considerat că acestea sunt perfect legale acum toti cei care ar primi un proces verbal din partea unui agent local de politie, s-ar putea duce direct in INSTANTA.  De altfel, în textele de lege respective, sunt referiri exprese numai la poliția rutieră, iar nu și la cea locală.

Singurii care au competență pe Codul rutier în privința faptelor din trafic sunt polițiștii rutieri, referirile făcându-se doar la aceștia.

ATENTIE – Dezlegarea dată problemelor de drept de către ICCJ este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial.

av. drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Cum contest un proces verbal de contraventie prin care mi s-a suspendat permisul de coducere si cum pot recupera permisul daca formulez o plangere contravenionala?

Executare Anulata-Bcr S.a Si Karpi Expert(Recuperator Creante) Pierd 170000 Euro In Urma Anularii Executarii Silite-Contestatie Executare Banca Admisa-Avocat Cuculis

Executarea Silita A Unui Contract De Credit Vandut Catre Recuperatorul De Creante Karpi Expert, A Ajuns La Cos Dupa Ce Instanta A Anulat Intreaga Procedura De Executare Silita Pornita Impotriva Debitorilor Garanti-Avocat Cuculis

Suma nu este deloc de neglijat, in sensul ca instanta in cadrul contestatiei la executare a anulat suma de 766.412 lei echivalentul a sumei de aproape 170000 Euro.

Chiar din actul de executare silita de mai jos, observam ca sunt elemente ce de la bun inceput duceau catre anularea executarii silite, insa nu o sa le spun fiindca pe aici se mai uita si executorii judecatoresti si nu as vrea sa le facem temele noi:)

Intre timp, atat somatia imobiliara de mai jos dar si restul de acte de executare silita au fost anulare intregral.

Somatia imobiliara ca a fost notata in cartea funcioara a fost anulata. Hotararea este executorie!

Dosar: 13587/299/2017 – Judecatoria 

BARBULESCU MARCELA domiciliul ales la CA Cuculis şi Asociaţii Contestator
BARBULESCU DUMITRU domiciliul ales la CA Cuculis şi Asociaţii Contestator
BCR SA Intimat
KARPI EXPERT SRL Intimat
14.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. RADU B.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, ca neîntemeiată. Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită din dosarul de executare nr. 240/EJ/2016 al BEJ Albu Cornel Leonard. Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Respinge capătul de cerere privind întoarcerea executării silite, ca neîntemeiat. În baza art.45 alin.1 lit. f şi art. 45 alin.2 din O.U.G. nr.80/2013, dispune restituirea către contestatori, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru în suma de 1000 lei, aferentă capătului de cerere privind contestaţia la executare, achitată cu chitanţa nr. 264887/28.09.2016 în contul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei aferentă capătului de cerere privind suspendarea executării, ca neîntemeiat. Ia act că în speţă contestatorii îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.06.2017.
Document: Hotarâre  4780/2017  14.06.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000703246&id_inst=299

Printre altele, avand in vedere aceasta anulare a executarii silite, se va mentine clar si faptul ca suma nu va mai putea fi executata silita fiindca ea intre timp s-a prescris.

av Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Cumul De Hotarari Impotriva Bancilor Si Recuperatorilor-Brd , Otp Bank, Bcr SA Si Secapital Puse La Zid Pentru Contractele Bancare Abuzive- Anulari De Executare SilitaAvocat Cuculis

Bcr, Brd,Otp Bank Si Recuperatorul Secapital, Pierd Succesiv Dobanda Contractuala Sau Debitul Integral Prin Anularea Executarii Silite- Avocat Cuculis

Incepem cu decizia data impotriva OTP Bank-

Prin urmare felicitari doamnei Sava Laura ce a anulat modul de calcul al dobanzii al OTP Bank-

Dosar:

SAVA LAURA MARIA Reclamant
OTP BANK ROMANIA SA Pârât
SAVA LAURA MARIA Cabinetul de avocatură “Cuculis şi Asociaţii Reclamant

 

Şedinţe

07.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C19-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea precizată formulată de reclamanta Sava Laura Maria, în contradictoriu cu pârâta OTP Bank Romania SA. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei contractuale cuprinse în art. 5 pct. 5.2 teza întâi (referitoare la menţiunea „în conformitate cu politica băncii”) şi art. 6 pct. 6.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice nr. C2204/1130/8641 DIN DATA DE 14.04.2008. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Ia act că părţile au arătat că vor solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel şi motivele de apel se depun la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VI-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.06.2017.
Document: Hotarâre  2214/2017  07.06.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000753551&id_inst=3

executare silita ralfi ifn avocat

executare silita anulata  avocat Cuculis

 

In dosarul de mai jos, atat BCR cat si recuperatorul “abuziv”  Secapital pierd in fata domnului Dragne Sandu, instanta anuleaza integral executarea silita-

Dosar: 1805/192/2016

DRAGNE SANDU la. C.a Cuculis& Asociatii Contestator
SECAPITAL SARL REPREZENTANTA LEGALĂ KRUK ROMÂNIA SRL Intimat
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A. Intimat

 

Şedinţe

06.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CJ2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge exceptiile invocate de intimată prin intâmpinare.Admite exceptia prescriptiei dreptului de solicitare a executării silite.Admite contestatia la executare.
Document: Hotarâre  917/2017  06.06.2017

http://portal.just.ro/192/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19200000000039063&id_inst=192

Inchidem cu Brd acolo unde instanta constata ca modul de modificare al dobanzii este unul ilegal, iar POLITICA bancii nu poate influenta dobanda variabila, astfel felicitari familiei Ungureanu-

Dosar: 3750/3/2017

UNGUREANU BOGDAN la C.A Cuculis si Asociatii Reclamant
UNGUREANU MARIANA Reclamant
SC BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA Pârât

 

Şedinţe

25.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C11-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes unită cu fondul. Constată că nu sunt îndeplinite cerinţele de formă pentru renunţarea la capătul de cerere privind acordarea de daune morale şi respinge în consecinţă această solicitare. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii UNGUREANU MARIANA şi UNGUREANU BOGDAN, , în contradictoriu cu pârâta S.C. BRD GROUPE SOCIETE GENERAL, Constată caracterul abuziv al tezei finale a art. 3.4. din condiţiile generale ale contractului de credit 4161410/ 28.09.2006, referitoare la posibilitatea băncii de a indexa procentul de dobândă în funcţie de costul resurselor sale. Respinge ca neîntemeiată solicitarea de restituire a sumelor încasate în temeiul acestei clauze constatate ca fiind abuzive. Respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere. Ia act că în cuvântul pe fond reclamanţii au solicitat acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată, iar pârâta a arătat că nu solicită acordarea de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula apel, în termen de 30 zile de la momentul comunicării, apelul urmând a fi depus la sediul Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a. Pronunţată astăzi, 25 mai 2017 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  2078/2017  25.05.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000743685&id_inst=3

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

ONJN Pierde Procesul Cu BET365-Pariori Ce Au Jucat Online Au O Noua Sansa Sa Anuleze Amenzile-Avocat Cuculis

Oficiul National Pentru Jocuri De Noroc -ONJN,  a Pierdut La Curtea De Apel Procesul Cu BET 365- Consecinta?

ONJN A Actionat Ilegal Atunci Cand I-a Amendat Pe Cei Ce Au Pariat Online-Avocat Cuculis

Astfel cei ce nu au contestat procesele verbale ilegale, atuni cand cei de la ONJN au inceput sa le imparta in stanga si in dreapta, amenzi cuprinse intre 5000 de lei si 15000 de lei(sume colosale), in baza deciziei de mai jos, dupa ce ramane definitiva, vor putea sa-si ceara drepturile impotriva statului Roman respectiv, sa le fie restituiti banii incasati ILEGAL prin acele procesele verbale.

Dosar Curtea de Apel- 

3136/2/2016
HILLSIDE (GAMING) LP Reclamant
HILLSIDE (SPORTS) LP Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC – COMITETUL DE SUPRAVEGHERE Pârât

 

Şedinţe

06.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 9 fond
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia Comitetului de Supraveghere a ONJN din 30.10.2015 înregistrată sub nr. 35.916/DGAJN/SASBC/02.11.2015, Decizia Comitetului de Supraveghere a ONJN nr. 2723/13.10.2015 şi procesul-verbal nr. 35303/15.10.2015 emis de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.06.2017.
Document: Hotarâre  2122/2017  06.06.2017

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000336037&id_inst=2

Astfel, daca ne aducem aminte, au fost emise la nivelul tarii,mii de procese verbale, abuzive si de data recenta ILEGALE, fiindca era imposibil ca un jucator, ce intra pe un site online, nerestrictionat, sa stie ca de fapt site-ul fusese declarat ca “black listed” sau trecut pe lista, neagra de catre ONJN. Oricum prin sentinta de mai sus se constata ilegala cenzurare a site-ului in Romania.

De acolo au inceput miile de litigii, iar soarta pariorilor a ramas la mana instantelor de judecata, insa cei cei au ramas cu hotarari definitive se vor putea indrepta printr-o cale extraordinara impotriva ONJN prin care sa arate instantei ca temeiul amenzii a disparut prin hotararea de mai sus.

ATENTIE– Site-ul BET 365 a castigat deja DEFINITIV intr-un alt stat membru, Bulgaria, unde, Tribunalul din Sofia a declarat ca hotararile luate de omologul ONJN in Bulgaria sunt ilegale.

Av. Cuculis

Cum Contest Un Proces Verbal Primit De La Onjn – Oficiul National Pentru Jocuri De Noroc – Pentru Cei 50000 de Jucatori Ce Au Pariat Pe Bet365 – Amenda 5000 De Lei Avocat Cuculis

Credit Europe Bank NV Pierde Contestatia La Darea In Plata-Avocat Cuculis

Scurt-  Cat Ai Zice Respinge Contestatia Bancii Credit Europe Bank NV La Notificarea De Dare In Plata-Avocat Cuculis

 Constat cu bucurile ca pronuntarile pe darea in plata au inceput sa curga. Nu pronuntarile nefavorabile ci cele favorabile debitorilor impovarati.

Darea In Plata- Avocat Cuculis

Cazul de fata se refera la  darea in plata a imobilului tip apartament, dosarul bancar fiind pus in executare, prin urmare, pentru a putea edifica situatia, discutam despre un debitor, aflat in executare silita insa fara ca imobilul sa fie vandut in cadrul procedurii de executare silita, ce a castigat lupta cu Credit Europe Bank, notificarea depusa de catre noi, fiind astfel mentinuta ca temeinica si legala, constatandu-se ca acele conditii din legea 77/2016 dar si cele consacrate de catre CCR cu privire la impreviziune, fiind astfel indeplinite.

CREDIT EUROPE BANK NV Reclamant
POPESCU EUGEN OVIDIU MIHAI LA CA CUCULIS ŞI ASOCIATII Pârât
POPESCU ALINA MIHAELA LA CA CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Pârât
POPESCU PETRONELA FELICIA LA CA CUCULIS ŞI ASOCIATII Pârât
POPESCU ALINA MIHAELA Pârât
POPESCU PETRONELA Pârât

 

Şedinţe

09.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: Civ C11
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare la Tribunalul Vâlcea, ce se va depune la Judecătoria Rm. Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 09 iunie 2017. 
Document: Hotarâre  3044/2017  09.06.2017

 

http://portal.just.ro/288/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000148275&id_inst=288

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Insolventa Persoanei Fizice Sau Falimentul Personal-Cum Deschid Procedura De Faliment Personal-Norme Metodologice Insolventa Persoanei Fizice Legea 151/2015-Avocat Cuculis

Cum Se Deschide Insolventa Personala-Falimentul Persoanei Fizice-Ce Are De Facut Debitorul Hotarat Sa Deschida Procedura De Faliment/Insolventa Personala?-Avocat Cuculis

Deschiderea cererii de insolventa personala trebuie facuta in concordanta cu NORMELE METODOLOGICE DE AICI-  astfel incat aveti mare grija atunci cand se face cererea ea trebuie sa respecte o anumita procedura!

De cand poate un debitor sa-si ceara deschiderea falimentului personal/insolventei personale?

Conform ordonantei de urgenta, ce a amanat intrarea in vigoare a legii insolventei persoanei fizice, insolventa personala poate fi ceruta de la data de 1 AUGUST 2017 pentru aproape orice tip de datorie, cu conditia ca persoana fizica sa nu fie subiectul unei activitati comerciale de tip intreprindere, mai pe scurt persoana fizica trebuie sa fie incadrata ca fiind in afara sferei de activitate comerciala!

Exista diferente intre insolventa persoanei fizice si falimentul persoanei fizice?

Diferentele sunt majore, in primul rand insolventa nu inseamna ca nu mai pot rambursa imprumutul sau datoria in sine ci inseamna ca nu o pot rambursa in modul in care ar vrea creditorul meu!

Exemplu: rata de 500 de FRANCI/EURO la BANCA? Este clar ca in 2007 cand s-a facut acel credit in esenta si prin paritatea monedei se plateau in realitate 250 FRANCI SAU EURO, astfel incat, se poate deschide INSOLVENTA persoanei fizice, in asa fel incat sumele pe care le avem de restituit catre creditor sa fie fractionate pentru ca ele sa poata fi platite, astfel scapam spre exemplu de EVACUAREA DIN IMOBILE!

FALIMENTUL PERSOANEI FIZICE este starea prin care debitorul nu mai doreste sa elaboreze un PLAN de rambursare al datoriilor si astfel urmareste STERGEREA TUTUROR DATORIILOR si LICHIDAREA(VANZAREA) TUTUROR bunurilor pe care le are in proprietate.

Aici exista si parti bune si parti neplacute, insa cert este ca debitorul daca opteaza pentru faliment, nu va mai fi urmarit dupa procedura de inchidere a falimentului insa va purta si stigmatul de falimentar!

Ce am de facut daca vreau sa deschid procedura de rambursare a datoriilor si sa-mi declar insolventa sau falimentul!?

In primul rand, si in orice caz procedura este una complicata ce implica pe de-o parte un aparator pentru debitorul insolvent sau falimentar, un administrator de procedura, o comisie de insolventa sau un judecator ce va decide soarta acestuia, astfel incat eu cred ca procedura in sine ar trebui condusa cu ajutorul unui profesionist alaturi de debitor!

Primul pas! spre insolventa persoanal, este acela de a NOTIFICA toti creditorii despre intentia de a-si deschide aceasta procedura – astfel – 

(4) Cu cel putin 30 de zile inainte de data depunerii cererii prevazute la alin. (1), debitorul notifica intentia sa de deschidere a procedurii fiecarui creditor cunoscut, prin orice mijloc de comunicare ce asigura confirmarea primirii.

Art.3. – În perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din
Lege, și data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
potrivit art. 20 din Lege sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii
insolvenței rămâne definitivă, creditorii.

ATENTIE– – Astfel, este posibil ca aceasta forma de NOTIFICARE sa fie benefica pentru o POSIBILA negociere, insa ORICUM notificarea prealabila, inainte de a ne adresa comisiei de insolventa, este OBLIGATORIE!

Daca creditorii nu vor fi interesati(probabil bancile, ifn-urile sau alte asemenea institutii de recuperare creante), atunci debitorul va formula o cerere catre COMISIA DE INSOLVENTA, si va alatura atat inscrisurile necesare (spre exemplu dovada scaderii veniturilor sau aparitiei unor elemente de forta majora prin care isi justifica intrarea in insolventa).

Cererea trebuie sa contina mai multe elemente cum ar fi :

Motivul deschiderii procedurii, dovezi cu privire la locul de munca, ce tip de datorie are(etc)- a se vedea legea 151/2015 forma completa

Dupa depunere, intr-un termen de 6 zile debitorul va fi chemat spre a fi AUDIAT!

Ce se poate intampla cu cererea de deschidere a insolventei pe cale administrativa, in vederea rambursarii datoriilor prin plan de rambursare?

Astfel, legea ne arata ca  In termen de 30 de zile de la primirea cererii, comisia de insolventa isi verifica, din oficiu, competenta teritoriala, analizeaza cererea si actele depuse in sustinerea acesteia si, dupa ascultarea debitorului si informarea acestuia cu privire la efectele procedurii, emite, daca sunt intrunite conditiile prevazute la art.4 alin. (1) si art.3 pct.12, iar debitorul nu se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) si (4):
a) o decizie de admitere in principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin care desemneaza si un administrator al procedurii si in care indica si daca sunt necesare masuri provizorii; – astfel se va proceda la stabilirea unui plan de rambursare

sau
b) o decizie prin care constata ca situatia financiara a debitorului este iremediabil compromisa si prin care, numai dupa obtinerea acordului debitorului, sesizeaza instanta pentru deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, in cazul in care debitorul are bunuri si/sau venituri urmaribile – astfel se va proceda la vanzarea TUTUROR bunurilor detinute.

Cum arata planul de RAMBURSARE a datoriilor?

Acesta va tine seama si de copii aflati in intretinere dar si de COSUL ZILNIC!

Planul de rambursare trebuie să fie fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilităţile şi circumstanţele aplicabile debitorului şi cu mijloacele financiare disponibile sau a
căror realizare este rezonabil posibilă.

ATENTIE – 1) Planul este aprobat daca creditorii reprezentand minimum 55% din valoarea totala a creantelor si 30% din valoarea creantelor ce beneficiaza de cauze de preferinta au votat in favoarea acestuia.
(2) Majoritatea prevazuta la alin. (1) nu va fi considerata intrunita daca ea nu ar fi fost realizata fara votul creditorilor inruditi cu debitorul.

Ce am de facut daca nu vreau sa rambursez datoria prin PLAN si vreau sa lichidez toate bunurile si sa SCAP  de orice datorie?

Orice debitor care vrea sa scape de orice datorie pe care o are insa cu pretul vanzarii bunurilor fie ca ele nu acopera toata creanta, prin procedura de faliment acele creante ramane se vor stinge!

Prin urmare, acesta este obligat sa depuna o cerere de deschidere a insolventei direct in instanta de judecata!

Ce se intampla dupa ce sunt lichidate/vandute toate bunurile debitorului chiar daca ele nu au fost suficiente pentru a stinge toata datoria?

O intrebare ce ii framanta probabil pe toti cei care s-au gandit la  aceasta procedura, astfel datoriile sunt STERSE-

Conditiile eliberarii de datorii in cazul procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active Art. 72
(1) Dupa inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, deschise potrivit art. 46 lit. a) sau b), debitorul va continua sa faca plati catre creditori pe duratele prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3), in proportia din veniturile urmaribile stabilita de instanta sau, dupa caz, de comisia de insolventa, si va fi supus limitarilor si interdictiilor prevazute la alin. (6) si (7).
(2) Daca dupa un an de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit o cota de cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, instanta, la cererea debitorului, care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin.(6) si interdictiile prevazute la alin.(7), poate dispune eliberarea de datorii.
(3) Daca dupa 3 ani de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit cel putin 40% din valoarea creantelor, instanta, la care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii.
(4) Daca, cu toate diligentele sale, debitorul nu a reusit sa acopere cel putin cota din valoarea creantelor prevazuta la alin. (3) prima teza, instanta, la cererea debitorului, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii numai dupa trecerea unui termen de 5 ani de la inchiderea procedurii.

(6) Pe duratele prevazute la alin. (2) – (4), debitorul are urmatoarele obligatii:
a) sa vireze in contul de lichidare suma reprezentand proportia din veniturile urmaribile afectata platii pasivului, astfel cum a fost stabilita prin hotararea de inchidere a procedurii sau, dupa caz, prin decizia comisiei de insolventa, ca urmare a evaluarilor bianuale efectuate;
b) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa cu privire la obtinerea oricaror venituri suplimentare fata de cele comunicate la ultima raportare, in vederea recalcularii proportiei din aceste venituri destinate acoperirii pasivului si sa vireze in contul de lichidare cel putin 40% din orice venit suplimentar ce depaseste salariul minim pe economie;
c) sa comunice lichidatorului sau, dupa caz, comisiei de insolventa, trimestrial, o situatie cu privire la viramentele efectuate;
d) sa desfasoare, in conditiile legii, potrivit abilitatilor si pregatirii sale profesionale, o activitate producatoare de venituri sau sa caute un loc de munca mai bine remunerat, iar in situatia pierderii locului de munca sa depuna toata diligenta pentru obtinerea unui nou loc de munca;
e) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa, cu privire la dobandirea, cu orice titlu, inclusiv din mosteniri sau donatii, de bunuri sau servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie;
f) sa participe la cursuri/programe de educatie financiara organizate de comisia de insolventa; g) sa informeze lichidatorul sau, dupa caz, comisia de insolventa, cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a resedintei principale sau obisnuite nu mai tarziu de 5 zile de la producerea schimbarii.
(7) Pe duratele prevazute la alin. (2) – (4), debitorul este supus urmatoarelor interdictii:
a) nu poate contracta noi imprumuturi;
b) nu poate face donatii;
c) nu poate refuza donatii si nu poate renunta la mosteniri;
(8) Pe duratele prevazute la alin. (2), (3) sau, dupa caz, (4), debitorul va figura in Buletinul procedurilor de insolventa, cu mentiunea “debitor aflat in supraveghere post-procedura de insolventa.

Astfel, concluziile probabil le veti trage fiecare dintre dvs. cu privire la intrebarea daca procedura insolventei persoanei fizice este potrivita mie sau nu!?

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Aveti datorii si vreti sa le inchideti ? V-ati gandit la insolventa persoanei fizice? Stiati ca daca se deschide procedura de insolventa, orice executare silita ar putea fi evitata?

Mai jos aveti un formular pentru a face un sondaj cu privire la aplicarea legii insolventei persoanei fizice!

Mai jos aveti o discutie pe legea insolventei persoanei fizice din stadiul de proiect!

Legea 151/2015 Insolventa Persoanelor Fizice – Text integral al legii

 

BCR S.A Si Duiumul De Clauze Abuzive Anulate De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Comision Administrare,Comision Acordare si Comision De Urmarire Riscuri Eliminate Impreuna Din Contractul BCR-Avocat Cuculis

Vedeti decizia mai jos-

Dosar: 37577/3/2015

OLTEANU EMIL CU DOM ALES Reclamant
SUPORT COLLECT SRL Pârât
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât
OLTEANU NICOLETA CU DOM ALES Reclamant
SECAPITAL S.A.R.L, PRIN KRUK ROMANIA SRL Intervenient

 

Şedinţe

17.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 19 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte actiunea astfel cum a fost precizată. Respinge actiunea în contradictoriu cu pârâta SC Support Collect SRL ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite actiunea formulată în contradictoriu cu pârâta Banca Comercială Română SA si tertul intervenient Secapital S.a.R.L.

Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze ale contractului de credit nr. 1452/22.12.2006 încheiat între reclamantul Olteanu Emil si pârâta Banca Comercială Română SA: – art. 9 lit. b privind comisionul de acordare credit; – art. 9 lit. c privind comisionul de administrare; – art. 9 lit. f privind comisionul de urmărire riscuri.

Constată nulitatea absolută a clauzelor mai-sus mentionate si dispune eliminarea acestora din contractul de credit nr. 1452/22.12.2006.

Obligă pârâta Banca Comercială Română SA să restituire reclamantului Olteanu Emil suma de 195 euro achitată cu titlu de comision de acordare credit, 350 euro achitată cu titlu de comision de administrare si 1974,06 euro cu titlu de comision de urmărire riscuri.

Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze ale contractului de credit nr. 1459/28.12.2006 încheiat între reclamantii Olteanu Emil si Olteanu Nicoleta si pârâta Banca Comercială Română SA: – art. 9 lit. b privind comisionul de acordare credit; – art. 9 lit. c privind comisionul de administrare; – art. 9 lit. f privind comisionul de urmărire riscuri.

Constată nulitatea absolută a clauzelor mai-sus men?ionate si dispune eliminarea acestora din contractul de credit nr. 1459/28.12.2006.

Obligă pârâta Banca Comercială Română SA să restituire reclamantilor Olteanu Emil si Olteanu Nicoleta suma de 318,25 lei achitată cu titlu de comision de acordare credit, 1256,25 lei achitată cu titlu de comision de administrare si 5025 lei cu titlu de comision de urmărire riscuri. Obligă reclamantii să plătească pârâtei SC Support Collect SRL, în solidar, suma de 583,83 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocatial.

Respinge cererea reclamantilor de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei Banca Comercială Română SA de obligare a reclamantilor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti sub sanctiunea nulitătii. Pronun?ată astăzi, 17.05.2017, prin punerea solu?iei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre  6086/2017  17.05.2017

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667331&id_inst=301

av. Cuculis

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

O Noua Executare Silita Anulata-Credit Europe Bank(FinansBank) Si Kruk S.A – Avocat Cuculis

Kruk Pierde O Noua Executare Silita Dupa Ce A Pus In Executare In Mod Ilegal Un Contract Bancar Cumparat De La Credit Europe Bank -Avocat Cuculis

De mult n-am mai auzit de FINANS Bank, asta fiindca este vorba de acuala CREDIT EUROPE BANK, iar contractul pus in executare era in continuare sub denumirea fostei FINANSBANK.

Astfel, dosarul de creanta,  cumparat si pus in executare in mod ilegal de catre KRUK a fost anulat de catre instanta de judecata-

Dosar: 164/4/2017

Apachiţei Clara la C.A Cuculis&Asociatii Contestator
KRUK SA Intimat
FINANSBANK ( ROMANIA ) SA Intimat

 

DATA: 31.05.2017 –

Ora estimata: 09:00
Complet: C22 – civil, executări (azil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită însăşi ce a făcut obiectul dosarului de executare nr.5242/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman, inclusiv a încheierii de încuviinţare a executării silite.

executare silita ralfi ifn avocat

executare silita KRUK sa avocat Cuculis- anulare executare

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 382 lei, achitată la data de 11.04.2017 conform chitanţei nr.ACC000000285910 în cuantum de 382 lei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intimata KRUK SA la plata cheltuielilor de fotocopiere a dosarului de executare nr.5242/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman în cuantum de 94 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sector 4 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 31.05.2017.
Document: Hotarâre    31.05.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000349804&id_inst=4

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Noutate Cu Bancpost Si Erb New Europe-Inghetarea Cursului Valutar In Contestatia La Executare 2.3557 Lei Si Anularea Executarii Silite Si A Tuturor Clauzelor Abuzive-Avocat Cuculis

Noutate Cu Bancpost Si Erb New Europe-Inghetarea Cursului Valutar In Contestatia La Executare 2.3557 Lei Si Anularea Executarii Silite Si A Tuturor Clauzelor Abuzive-Avocat Cuculis

Inghetarea Cursului Valutar La 2.3557 lei In Cadrul Contestatiei La Executare Anularea Comisionului De Acordare,Administrare Si Dobanda Plus Restituirea Sumelor De Bani Incasate Peste Cursul De La Semnarea Contractului Si Banii Incasati In Baza Clauzelor Abuzive-Avocat Cuculis

2.3 Lei/Franc Elvetian In Cadrul Executarii Silite Si Anularea Dosarului Executorului Spiridonescu Ileana.

Intr-un Dosar de executare silita, acolo unde am formulat contestatie la executare, instanta a dispus nu doar ANULAREA intregului dosar de executare silita dar si restituirea sumelor ce deriva din toate clauzela abuzive ale contractului precum, comisionul de acordare, administrare si dobanda contractuala la care s-a adaugat si dobanda legala.

De asemenea, noutatea cu privire la BANCPOST si recuperatorul sau de creante ERB NEW Europe, este ca instanta a dispus si INGHETAREA CURSULUI VALUTAR in cadrul contestatiei la executare.

Debitorul era executat silit pentru suma de 40000 de chf iar acum avand in vederea suma pe care banca si recuperatorul in solidar o au de platit catre  debitor, practic sumele se vor compensa.

Ceea ce a retinut instanta este si faptul ca implicit toate actele aditionale ulterioare vor fi ignorate cu privire la efectul inghetarii cursului valutar si acel curs valutar va fi stabilit la 2.3 lei/franc.

 

Decizia instantei judecatoriei Sectorului 5

Dosar: 24109/302/2016

Boata Melania la C.A Cuculis&Asociatii Contestator
BANCPOST SA Intimat
ERB NEW EUROPE II BV Intimat

Şedinţe

03.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 23 civil 2017
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestatia. Anuleaza actele de executare emise in dosarul de executare 297/B/2016 BEXJUD Spiridonescu Ileana Cornelia .

Constata caracterul abuziv al clauzei contractuale prevazuta la art 4.10 lit a din contractul de credit HL20189/6 03 2008-comision de acordare.

Obliga paratele la plata catre reclamant a sumei achitate cu titlu de comision de acordare in baza art 4.10 lit a din contractul de credit HL20189/6 03 2008, plus dobanda legala aferenta de la data platii pana la data achitarii efective a debitului.

Constata caracterul abuziv al clauzei contractuale prevazuta la art 4.10 lit b din contractul de credit HL20189/6 03 2008-comision de administrare.

Obliga paratele la plata catre reclamant a sumei achitate cu titlu de comision de administrare in baza art 4.10 lit a din contractul de credit HL20189/6 03 2008, plus dobanda legala aferenta de la data platii pana la data achitarii efective a debitului.

Constata caracterul abuziv al clauzei contractuale prevazuta la art 4.5 alin 1 din contractul de credit HL20189/6 03 2008-revizuirea ratei dobanzii

Obliga paratele la plata catre reclamant a sumei achitate cu titlu de dobanda revizuita in baza art 4.5 alin 1 din contractul de credit HL20189/6 03 2008, plus dobanda legala aferenta de la data platii pana la data achitarii efective a debitului.

Obliga paratele la înghetarea cursului de schimb valutar CHF/LEU pentru efectuarea plătilor în temeiul contractului de credit HL20189/6 03 2008 si a actelor aditionale aferente, la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea si plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elvetian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de către aceasta în temeiul contractului de credit HL20189/6 03 2008 si a actelor aditionale aferente . Respinge cererea de suspendare ca ramasa fara obiect Cu apel in 10 zile de la comunicare care se va depune la jduecatoria sector 5 Bucuresti Pronuntata in sedinta publica 3 05 2017
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    03.05.2017

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000304058&id_inst=302

De asemenea sa nu uitam si premiera impotriva OTP BANK unde am obtinut tot in cadrul contestatiei la executare, o  inghetare a cursului valutar pe care o puteti consulta AICI-  Inghetarea Cursului Valutar

 

De asemenea pentru cei interesati –

Art. 23
(1) Calitatea de executor judecatoresc inceteaza:
f) in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale, exprimata si prin anularea sau desfiintarea irevocabila de catre instanta de judecata a unui numar de executari silite reprezentand 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare intocmite in cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate intr-un an calendaristic;

Trageti concluziile.

Premiera In Cazul Executarilor Silite-Inghetarea Cursului Valutar In Cadrul Contestatiei La Executare A Bancii OTP Bank Avocat Cuculis

Bancpost Pierde Un Proces Pe Dobanda-Clauza De Ajustare A Dobanzii Declarata Abuziva-Avocat Cuculis

Dobanda Bancpost Si Posibilitatea Modificarii Unilaterale Declarata Abuziva Intr-un Dosar Disjuns Dintr-un Grup Bancpost-Avocat Cuculis

 Pe parcursul derularii creditului cu exceptia perioadei mentionata la art. 4.1 nivelul dobanzii curente se poate schimba in functie de evolutia indicelui de referinta stabilit de Banca.

Clauza atacata si declarata abuziva-

4.2 Dobanda initiala 4,85 % variabila banca ajustand nivelul dobanzii cu 3,5% puncte procentuale pe an.

Dosar: 6490/3/2017

CAVAL DANIEL IONUT la C.A Cuculis&Asociatii Reclamant
SC BANCPOST SA Pârât

Şedinţe

19.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C29-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a următoarei clauze din contractul de credit nr. HL16257 din 26.09.2007, în varianta sa iniţială: – art.4.2 alin.2. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţata în şedinţa publica, azi, 19.05.2017.
Document: Hotarâre  1901/2017  19.05.2017

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000747166&id_inst=3

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Inscrierea in procesele colective ce vizeaza formularul pentru denominarea la cursul de la data acordarii creditului cat si eliminarea clauzelor abuzive din contracte, de tip, adeziune alaturi de recalcularea dobanzii creditului. Informatii generale procese colective banci.

CCR Deschide Posibilitatea Ca Toti Cei Care Au Pierdut Litigiile Cu Bancile Sa Poata Sa Faca Recurs-Nu Doar Bancile Sunt Vizate Ci Toate Dosarele Ramase Definitive In Apel Contestatii La Executare Avocat Cuculis

 Toti Cei Care Au Pierdut Litigiile Cu Bancile Fie Pe Clauze Abuzive Fie Pe Inghetarea Cursului,Sau Contestatii La Executare,Dosare Deschise Dupa Februarie 2013 Si Pana La Zi, Pot Promova Recurs-Avocat Cuculis

Desi ICCJ stabilise prin decizia  627/2016 (o vedeti aici) care sunt limitele recursului si cand este el adminisibil si cand nu, se pare ca CCR vine cu o mare BUCURIE pentru toti cei ce au pierdut in trecut, din 2013 si pana in 2017, litigiile cu bancile, astfel incat aveti un termen foarte scurt sa promovati recursurile-

ATENTIE  – Aveti 30 de zile de la publicarea hotararii in M.O sa faceti RECURS impotriva hotararii date in APEL!

Este aplicabila decizia atata vreme cat legea ne vorbeste despre efectele deciziilor si caracterul pentru viitor al acestora?

Atata vreme cat norma procedurala este de aplicare IMEDIATA, toti cei care au fost vaduviti prin norma de procedura civila , atunci cand CCR a anulat din codul de procedura aceasta sintagma “„precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”” a deschis posibilitatea ca toti cei care au avut cereri ramase definitive in apel date fara recurs fiindca nu respectau aceasta conditie a pragului de un milion de lei, vor putea reveni si promova RECURS.

(3) Deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Astfel, ceea ce a incercat sa protejeze CCR, a fost pozitia de inferioritate a celor ce nu aveau cereri evaluabile in bani de peste un milion de lei si in acelasi timp sa infranga discriminarea facuta din punct de vedere institutional si raportat la accesul la justitie al cetatenilor.

Prin urmare, nu putem spune ca zeci de mii de procese judecate si ramase definitive in apel vor avea opreliste in formularea recursului iar cei care vor introduce actiuni dupa data publicarii deciziei in M.O vor avea aceasta posibilitate, fiindca asta ar insemna ca leguitorul prin gresita scriere a legii, a prejudiciat reclamantii ramasi cu drepturile pierdute in apel, prin obstructionarea accesului la justitie.

ASTFEL, aplicabila va fi norma civil procesuala prin care inclusiv procesele ramase definitive in apel din 2013 si pana la zi, vor putea fi RECURATE!

In cele din urma, concluzionam ca instanta Constitutionala poate stabili prin decizie cum si cat va avea intindere aceasta decizie.

În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a reţinut încălcarea principiului egalităţii în drepturi, rezultată din faptul că alegerea criteriului valoric – chiar dacă vizează în mod direct şi nemijlocit cererea, şi nu o persoană sau un grup de persoane, se repercutează asupra situaţiei persoanei.

Prin urmare, în condiţiile acceptării acestui prag valoric, cetăţenii nu mai sunt egali în exercitarea dreptului lor de acces la calea extraordinară de atac, parte componentă a dreptului la un proces echitabil, încălcându-se, astfel, art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Constituţie.

Legea analizata-

Cum, în temeiul art. 634 alin, (1) pct. 4 C. proc. civ., „sunt hotărâri definitive, cele date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs”, hotărârea pronunţată de instanţa de apel, în pricina având un obiect cu valoare inferioară sumei de 1.000.000 lei, este definitivă şi prin urmare, nu poate fi atacată cu recurs.

Principiul legalităţii căilor de atac, înscris în art. 457 C. proc. civ., presupune ca o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate expres de lege, in afară de căile de atac pe care legea le prevede, nu pot fi folosite alte mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti.

Ce a decis CCR?

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013, care au următorul cuprins „În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă este neconstituţională.

Vedeti comunicatul CCR AICI

Care este termenul in care pot face recurs, cei care au decizii definitive in apel?

Termenul va curge de la publicarea in M.O a deciziei cu pricina iar raportat la codul de procedura civila

Art. 485

Termenul de recurs

(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468 alin. (2)-(4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător.

 

Ce motive pot invoca cei ce vor dori sa formuleze recursul?

Recursul si ce motive pot aduce recurentii-

 

(1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:

1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;

2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii;

3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii;

4. când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;

5. când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii;

6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;

7. când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat;

8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. ( cele mai des intalnite cazuri, aplicarea principiului nominalismului).

Ce vor face bancile?

Pentru aceeasi ratiune si identitate de rationement inclusiv bancile vor porni cel mai sigur actiuni de recurs impotriva miilor de sentinte pe care le-au pierdut.

Concluzia o vom trage din experienta pe care instantele investite cu cererile de recurs le vor da solicitarilor!

Atentie- Nu orice hotarare pierduta poate fi supusa recursului, trebuiesc analizate motivele din apel si doar pe baza acelei motivari se va putea analiza oportunitatea declararii recursului!

Nu uitati, scrieti daca penru cei ce ati castigat procesele, bancile au facut cerere de recurs, este bine sa cunoastem pozitia lor!

Contestatiile la executare vor putea fi atacate cu recurs atata vreme cat si contestatiile la executare silita sunt EVALUABILE in bani!

av. Cuculis

Angajatii Bancilor Declarati De Catre ICCJ-FUNCTIONARI PUBLIC- Decizia 18/2017 Dare Luarea Mita La Angajatul Bancar Si Abuz In Serviciu-Avocat Cuculis

Iccj I-a Transformat Pe Angajatii Din Banci In Functionari Publici-Ceea ce inseamna ca pot si vor raspunde penal pentru dare,Luarea de Mita, Abuz in Serviciu, Delapidare-Avocat Cuculis

In primul rand vestea este de-a dreptul extraordinara fiindca nu putine au fost abuzurile pe care le fac cei ce lucreaza in banci, insa pana acum nu aveau si  corespondent penal.

Spre exemplu, daca un angajat al bancii ar fi cerut beneficii de pe urma acordarii unui credit, sau spre exemplu nu indeplinea cum trebuie un act ce il avea in atributie si prin asta va prejudicia pe dvs. spre exemplu at fi pierdut un contract bun pana la aceasta decizie, toate ramaneau sub imperiul unei fapte civile delictuale.

Dupa decizia de mai jos, aceste fapte iau conotatii penale-

Ei bine, ICCJ, intr-un caz de delapidare a facut lumina iar de astazi inainte, trebuie sa stiti ca functionarul bancar este functionar PUBLIC.

Ce inseamna functionar public?

Art. 175

Funcţionar public

(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Decizia nr.18  în dosarul nr.977/1/2017/HP/P

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția I penală, în dosarul nr.61261/3/2010, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă în sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin.(2) din Codul penal și, în consecință, stabilește că:

În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin.(2) din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunțată, în ședință publică, astăzi, 30 mai 2017.

http://www.scj.ro/750/4972/Comunicate-privind-deciziile-pronuntate-in-recurs-in-interesul-legii-in-cadrul-Completelor-pentru-so/Comunicat-privind-decizia-pronuntata-in-recurs-in-interesul-legii-in-sedinta-din-30-mai-2017

Cum ar putea fi tras de acum inainte la raspundere un functionar bancar?

Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Oare faptul ca functionarii bancar nu va anutatu ca este scadenta anticipat plata catre banca, poate fi considerata ca o fapta de abuz in serviciu? Ei bine, eu opinez ca da!

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Art. 290

Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Concluzia ar fi ca serviciile bancare vor fi cernute!

av. Cuculis

 

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Alt Recuperator Secerat-Contestatie La Executare Admisa Sc Serragis Loan Management Ltd-Anularea Actelor De Executare-Avocat Cuculis

Contestatia La Executare-Serragis Loan Management Credit Cumparat De La Banca,Pus In Executare Silita Si Apoi Anulat De Catre Instanta-Avocat Cuculis

Problema creditelor cesionate catre recuperatori si puse in executa silita in mod abuziv sau chiar ilegal, uneori-

Problematica este si legislatia ce va trimite direct in instanta, problematic este si faptul ca in 14 state din U.E exista o LIMITA a dobanzii DAE iar in Romania NU exista si nu in ultimul rand, insist pe lipsa de informatii financiare si juridice la nivelul tarii.

Observati mai jos, cum inca o executare silita iesita din mainile executorilor si recuperatorilor de creante este anulata de catre instanta de judecata.

Felicitari domnului Parjol Traian pentru lupta alaturi de noi impotriva recuperatorilor!

Dosar: 17661/303/2016

PARJOL TRAIAN   Contestator

SC SERRAGIS LOAN MANAGEMENT LTD Intimat

Şedinţe

Ora estimata: 08:30
Complet: 2-C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia netimbrării invocată de intimată. Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii invocată de intimată.

Admite contestaţia la executare. Anulează toate actele de executare efectuate în Dosar de executare nr.3234/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman. Admite cererea de întoarcere executare silită. Obligă intimata să restituie suma de 3141 lei reprezentând suma reţinută prin poprire în Dosarul de executare nr.3234/2016 al BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman, pentru perioada august 2016-aprilie 2017. Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de acordare a cheltuielilor de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. În temeiul art.717 alin.2 Cpc obligă pe intimată la plata către BEJA Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman a sumei de 129,6 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli efectuate pentru fotocopierea dosarului de executare. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2017.
Document: Hotarâre  4499/2017  22.05.2017

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000279099&id_inst=303

 

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul despre clauzele abuzive din contractele cu bancile, fenomentul executarilor silite, denominarea creditelor. Emisiune avocat Cuculis Adrian – Realitatea Plus

 

Raiffeisen Bank Pierde Pe Darea In Plata-Avocat Cuculis

Contestatia Raiffeisen Bank La Darea In Plata,Respinsa-Avocat Cuculis

Incep sa se stranga sentintele pe darea in plata si tot mai multe banci incep sa primeasca solutii nefavorabile la legea darii in plata.

Inca practica este departe de a fi unitara, insa mergem cu pasi mici si siguri. Speram ca la un an de la introducerea in scena juridica a legii darii in plata sa putem discuta pe si despre practica judiciara.

Dosar: 6121/202/2016

RAIFFEISEN BANK SA-CLĂDIREA SKY TOWER Contestator
RADU FLORIN la Birou avocat Cuculis şi Asociaţii Intimat
RADU OANA DANIELA- La Cabinet Avocat Cuculis şi Asociaţ Intimat

Şedinţe

18.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 7
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de contestatoarea RAIFFEISEN BANK SA, cu sediul în Bucureşti, formulată în contradictoriu cu intimaţii Radu Florin ?i Radu Oana Daniela ca neîntemeiată. Cu apel în 15 zile lucrătoare de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Călăraşi. Pronunţată în şedinţa publică azi, 18.05.2017.
Document: Hotarâre  1047/2017  18.05.2017

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000079304&id_inst=202

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Definitiva Pe Darea In Plata-Credit Europe Ipotecar Pierde -Avocat Cuculis

Dare in plata castigata definitiv cu privire la notificarea de stramutare a imobilului in patrimoniul bancii-Avocat Cuculis

Debitorul a notificat prin noi, banca CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN pentru darea in plata efectiva a imobilului. Evident ca prin tot felul de scuze ca nu sunt ei creditorii, desi ne raspunsesera la notificare si au incetat orice procedura impotriva debitorului, acestia au promovat o contestatie impotriva notificarii noastre.

Ieri, 25.05.2017 Tribunalul a respins definitiv contestatia CREDIT EUORPE IPOTECAR IFN.

DOSAR: 17365/212/2016

CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA, CU SEDIUL ALES EVERSHEDS LINA & GUIA SCA Apelant
REGEP TORGUT CU DOM PROCESUAL ALES C.A Cuculis& Asociatii Intimat

 

Şedinţe

24.05.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: Apel comercial 2
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: DECIZIE.Respinge apelul formulat de apelanta CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A., în contradictoriu cu intimatul REGEP TORGUT, împotriva sentinţei civile nr. 11576/05.10.2016, pronunţată de Judecătoria Constanţa, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24.05.2017.
Document: Hotarâre  833/2017  24.05.2017

 

http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000361543&id_inst=118

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cand Are Voie Executorul Sa Intre In Casa Si Cand Este Ilegal?Poate Recuperatorul Sa Patrunda In Imobil?Procedura Intrarii In Incaperi 735 Cod Procedura Civila-Avocat Cuculis

Cand Poate Executorul Judecatoresc Sa Intre In Imobile? Dar Creditorul Recuperator De Creante, Banca Sau Orice Alt Creditor ?Cand Este Legal Si Cand Este Ilegal?-Avocat Cuculis

Cand  Au Dreptul Si Cum Sa Demascam Un Abuz Al Executorului Sau Creditorului!?

ATENTIE-pentru a spulbera orice mit legal de recuperatorii de creanta, atunci cand va suna si va spun la telefon ca daca nu platiti, or sa vina la usa la dvs. sau mai grav, or sa patrunda in imobilul dvs. sa stiti ca nici recuperatorul de creante nici banca si nici alta persoana fizica sau juridica, nu au dreptul de a va intra pe proprietate, chiar daca va aflati in faza de executare silita imobiliara! Singurul dar si acesta cu RESTRICTII, ce poate ajunge in imobilul dvs. ar putea fi executorul judecatoresc, insa si el DOAR cu incuviintarea instantei de judecata si in situatii speciale. Pana ce imobilul nu este vandut efectiv, proprietatea este a dvs. si acest drept nu poate fi infrant!

Poate executorul, inainte de vanzarea imobilului sa intre in casa debitorului?

Regula spune clar ca NU! insa dreptul procesual civil are si exceptii iar daca sunteti urmarit pentru bunurile MOBILE, cum ar fi posesiile dintr-un apartament, sau casa, atunci executorul poate intra in IMOBIL insa DOAR daca instanta de judecata a incuviintat acest lucru, practic, echivaleaza cu un  mandat pe partea de drept penal, altfel, daca nu exista incuviintare a executarii silite, data in mod expres de catre instata, intrarea in imobil este ILEGALA!!

ATENTIE – Verificati incuviintarea data de catre instanta, nu exista, nu are ce cauta in imobilul dvs.!

Accesul la bunurile debitorului respectiv art. 680 cod procedura civila ne arata CUM poate obtine executorul accesul in imobilul nostru!

(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice.

Tracem concluzia ca executorul poate accesa imobilul daca ii permiteti acest lucru, prin urmare, NU uitati, puteti sa va opuneti executorii, atlfel , el va fi nevoit sa ceara instantei acest lucru, ceea ce va castiga TIMP!

(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1).

Cand este intrarea unui executor, ilegala, in casa dvs?

Bine de stiut!

Executorul judecatoresc NU ARE DREPTUL sa intre in imobilul dvs. inainte de ora 6:00 si nici dupa ora 20:00.

De asemenea, nici in zilele de sambata si duminica ori sarbatorile legale, acesta nu are acest drept.

De spus, ca orice fel de incalcare de la regulile prezentate mai sus, atrage IMEDIAT nulitatea executarii silite desfasurate.

Sfat!

Nu folositi cuvinte jignitoare, nu imbranciti si nu loviti persoanele ce efectueaza intrarea in imobil, ati putea fi trimis la parchet daca fapta dvs. intruneste elementele unei infractiuni. Calea corecta este sa apelati la instanta de judecata, de unde puteti pe viitor sa solicitati daca v-au fost incalcate drepturile, inclusiv daune morale ori materiale.

Un alt articol de interes este si 735  cod procedura civila

Deschiderea încăperilor şi mobilelor

În toate cazurile, încăperile şi mobilele se vor deschide treptat, pe măsură ce bunurile sechestrate se vor trece în procesul-verbal de sechestru.

Nu uitati, fiecare bun din imobil trebuie sa fie INVENTARIAT!

Nulitatea executarii si invocarea ilegalitatii procedurii de intrare in imobil!

Acest lucru se poate reclama in instanta de judecata, pe calea unei contestatii asupra tuturor actelor incheiate de catre executor, tinzandu-se catre anularea procedurii de sechestru.

In tot cazul sa nu uitam ca atat executorul cat si cei care incearca in mod ilegal(daca este cazul) sa ajunga in imobilul dvs. se vor face vinovati de savarsirea unei fapte penale, astfel incat daca simtiti ca acest lucru s-a petrecut, poate ca va puteti gandi chiar si la o actiune penala.

av. drd. Cuculis Adrian

Atentie! Procedura Cu Iz Neconstitutional – Executorul Judecatoresc Poate Sa Intre In Casa Chiar Inainte De Vanzarea Imobilului – Locuinta Executata Silit – Avocat Cuculis

 

Decizie Noua Bancpost De Adapare A Cursului Francului Elvetian La 3.26 Lei/Franc-Impreviziunea Si Adaptarea Contractului De Credit Bancpost Dar Si Anularea Clauzelor Abuzive Din Contract-Comision Administrare Si Dobanda Contractuala-Avocat Cuculis

Decizie Impotriva Bancpost De Adaptare A Cursului Valutar La 3.26 Lei / Franc Si Constatarea Clauzelor Abuzive  Referitoare La Dobanda Si Comisionul De  Administrare-Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 2 Da de pamant cu Bancpost intr-o noua decizie de aplicare cu succes a teoriei impreviziunii, invocata in toate actiunile ce vizau inghetarea cursului valutar.

De esenta, s-a solicitat inghetarea cursului valutar, invocandu-se si prevederile impreviziunii iar instanta a aplicat dispozitiile legii clauzelor abuzive 193/2000 asupra dobanzii contractului si asupra comisionului de administrare si dispozitiile de drept comun referitoare la impreviziune, cu privire la clauza de RISC VALUTAR.

Nu doar ca a fost aproape injumatatita  rata, sau mai bine spus, s-a facut media ei, banca Bancpost are de restituit si diferentele de dobanda incasate.

Solutia mai jos-

Dosar: 35654/300/2016

TOMESCU FLORINEL DOM ALES LA CAB AV CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant
BANCPOST SA Pârât
TOMESCU MARIA DOM ALES LA CAB AV CUCULIS SI ASOCIATII Reclamant

Şedinţe

19.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Stoicescu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare in judecată.

Constată caracterul abuziv şi, in consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze stipulate în convenţia de credit nr. HL20594/26.03.2008 : clauza prevăzută la art. 4.2 raportat la art. 4.5, sub aspectul posibilităţii băncii de a modifica unilateral rata dobanzii; clauza prevăzută la art.4.10 lit. b), sub aspectul perceperii comisionului de administrare credit de 0.06% la valoarea soldului creditului.

Obligă parata BANCPOST SA să restituie reclamantei sumele excedentare dobanzii fixe de 4.9%/pe an, incasate cu titlu de dobandă de către aceasta, pană la data de 19.09.2010.

Dispune adaptarea pentru viitor a convenţiei de credit nr. HL20594/26.03.2008, in sensul că toate sumele datorate de reclamanţi in temeiul acestei convenţii de credit se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării.

Obligă parata să restituie reclamanţilor sumele excedentar incasate, in raport de formula de calcul mai sus menţionată, incepand cu data introducerii acţiunii. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată.

Obligă parata la plata către reclamanţi a sumei de 2000 lei, cu titlu de onorariu avocaţial redus şi acordat proporţional cu admiterea cererii. Ia act că parata işi rezervă dreptul de a solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.05.2017.
Document: Hotarâre  5922/2017  19.05.2017

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000443882&id_inst=300

Daca s-ar aplica tuturor contractelor aceasta decizie asta ar insemna in adevaratul sens al cuvantului, o impartire echitabila intre banca si imprumutat a riscului contractat.

av.  Cuculis

 

Vedeti mai jos practica – 

Bancpost Este Obligata In Premiera La Adaptarea Contractului Si Adaptarea Cursului CHF Aplicand Impreviziunea In Urma Deciziei CCR 623/2016-Impartirea Riscului Valutar Intre Banca Si Client-Avocat Cuculis

Kruk S.A Executare Silita Anulata-Anulare Incuviintare Executare Silita-Avocat Cuculis

Anularea Incheierii De Incuviintare A Executarii Silite Si Anularea  Tuturor Actelor De Executare Silita-Avocat Cuculis

Primul act in baza caruia urmeaza ca toate celelalte sa fie emise, este incuviintarea executarii silite, o data ce incuviintarea este anulata atunci executarea silita “cade” integral.

Astfel:

6) Încheierea prin care s-a dispus încuviințarea executării silite poate fi supusă controlului instanței de executare pe calea contestației la executare, în condițiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de executare”.

Dosarul, mai jos- alaturi de solutia pe scurt-

Dosar: 7166/299/2017

Nume Calitate parte
BENESCU MARIAN CORNEL DOMICILIUL ALES LA C.A. CUCULIS ŞI ASOCIATII Contestator
KRUK S.A. – SEDIUL ALES LA AV. CHIRCU ALEXANDRA Intimat

 

Şedinţe

11.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. MOISE L.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare.Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr.2/2017 al BEJA CĂTĂLIN VIŞAN ŞI MANUEL ANDREI DORCIOMAN.

Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite din 23.01.2017 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.1739/299/2017. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. În temeiul art.717 alin.2 CPC, obligă contestatorul să achite suma de 85,68 lei în contul BEJA CĂTĂLIN VIŞAN ŞI MANUEL ANDREI DORCIOMAN, reprezentând contravaloare fotocopiere dosar de executare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.05.2017.
Document: Hotarâre  3710/2017  11.05.2017

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000696116&id_inst=299

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

C.A Cuculis & Asociatii Deschidere Birou Local In Timisoara – Avocat

C.A Cuculis&Asociatii Prezenti In Timisoara- Birou Local In Timisoara-Avocat Cuculis

Abuzurile din partea de Vest sa se pregateasca de lupta, am ajuns acolo si vom face curat!

La inceputul saptamanii trecute v-am spus ca urmeaza sa fac un anunt ce pentru cei ce m-au sustinut si pentru cei pe care i-am sustinut este de un real interes.
 
Incepand cu ziua de 19 mai adica vinerea ce tocmai a trecut, C.A Cuculis & Asociatii se afla si in partea de vest a Romaniei, adica in Timisoara.
Biroul local din Timisoara acopera Timisoara, Arad, Caras Severin, Hunedoara, Bihor, Oradea, Alba, Mehedinti.
 
Suntem prezenti acolo cu toata practica si cunostintele pe care le avem si oricum datorita celor ce ne-au sustinut.
 
Decizia a fost luata avand in vedere ca si partea de vest se confrunta nu de putina vreme cu abuzuri provenite din partea recuperatorilor, bancilor,ifn-urilor, toate provenite din executari silite si in general abuzuri.
Asta inseamna, pentru mine cel putin, ca daca pana acum eram prezent 100% acum voi fi 200% implicat in tot ceea ce inseamna lupta impotriva abuzurilor.
av. drd. Cuculis
avocat@indrumari-juridice.eu

Contactul pentru Timisoara, il gasiti mai jos-

 

Lupta Cu Recuperatorii Continua-Eos Ksi O Noua Executare Silita Anulata-Avocat Cuculis

Eos Ksi Executare Silita Anulata- Dosarul De Executare Silita Desfiintat-Avocat Cuculis

Dosar: 2332/325/2017

DIMULESCU GHEORGHE la C.A Cuculis Contestator
EOS INVESTMENT RO GMBH PRIN SC EOS KSI ROMANIA SRL Intimat
SC EOS KSI ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

04.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C14C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul DIMULESCU GHEORGHE în contradictoriu cu intimata EOS INVESTMENT RO GMBH.

Dispune anularea actelor de executare întocmite in dosarul execuţional nr. 271/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe şi a executării silite din dosarul de executare nr.271/ex/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe. Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea către contestator a sumelor încasate în dosarul execuţional nr. 271/2016 al BEJ Ardean Claudiu-Gheorghe. Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 495 lei achitată cu chitanţa seria 155243 nr.154335/20.04.2017. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată în şedinţa publică din 04.05.2017.
Document: Hotarâre  5628/2017  04.05.2017


http://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000345671&id_inst=325

av. drd. Cuculis

Decizie ICCJ 32/2017 Imobilele Prima Casa Nu Pot Fi Executate Silit De Catre Alti Creditori Tip Recuperatori De Creante Chirografari-Avocat Cuculis

ICCJ A Decis-Imobilele Prima Casa Nu Pot Fi Executate Silit De Catre Alti Creditori Decat Cu Acordul Ministerului Finantelor Dar Si Al Bancii  Finantatoare-Recuperatorii De Creante Vizati De Decizie-Nu se mai pot apropia de imobilele PRIMA CASA-Avocat Cuculis

Decizia vine in ajutorul tuturor celor executati prin creditele Prima Casa, astfel efectul CONCRET al deciziei il vizeaza in primul rand faptul ca orice alt creditor in afara de creditorul initial ipotecar nu mai are dreptul sa execute silit aceste imobile.

ATENTIE- Ce s-a schimbat?

Situatia pana acum era destul de greoaie pentru debitori, fiindca ar fi putut avea un credit tip “punte” prin care sa-si fi asigurat avansul iar daca acel credit mic nu ar fi putut fi restituit sau pur si simplu debitorul ar fi apreciat ca este mai “importanta” plata unui credit ipotecar atunci acel creditor ce nu avea o ipoteca asupra imobilului prima casa, ar fi putut lesne sa execute silit imobilul achizitionat prin Prima Casa si astfel Banca finantatoare sa fi declarat scadent anticipat acel credit ipotecar.

Astfel, decizia 32 lamureste acest aspect stabilim ca niciun alt creditor nu poate executa silit acel bun imobil de tip Prima Casa!

Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 27.932/303/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani”, cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că imobilele asupra cărora este instituită interdicţia de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiţionat de acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 mai 2017.     

Recuperatorii de creanta din nou secerati!

Cum si cui se  i se va aplica decizia?

Aveti o contestatie la executare aflata pe rol? atunci folositi aceasta decizie pentru desfiintarea executarii silite in ipoteza in care sunteti executat silit pentru un imobil achizitionat prin Prima Casa.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 32/2017 Complet DCD/C O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” Art. 1 alin. (7) Imobilele asupra cărora este instituită interdicția de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiționat de acordul Ministerului Finanțelor Publice și al băncii finanțatoare.

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Definitiva Desfiintarea Titlului Executoriu Si A Executarii Silite Serraghis Loan Management Limited-Avocat Cuculis

Desfiintarea Titlului Executoriu Contract De Credit Pus In Executare De Catre Serraghis Loan Management Limited-Avocat Cuculis

Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Desi textul de lege ne vorbeste despre pierderea puterii executorii, este de observat faptul ca instanta de judecata a luat o decizie extrem de interesanta si anume a dispus DESFIINTAREA contractului de credit lucru extrem de important.

Astfel, pe viitor chiar daca recuperatorii s-ar gandi sa  mai puna in executare titlul executoriu, fost contract al bancii, el nu ar mai fi in fiinta.

Dosar: 7762/311/2016

FRANTESCU LIVIU-ROMEO la C.A Cuculis Apelant Contestator
SC SERRAGIS LOAN MANAGEMENT LIMITED Intimat Intimat

Şedinţe

06.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CCA3
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt:

Admite apelul, schimbă sentinţa în parte, în sensul că admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Franţescu Liviu – Romeo, în contradictoriu cu intimata SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LIMITED, şi constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită, desfiinţează titlul executoriu, anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 1324/E/2016 al B.E.J. Ionilete Raol – Florin. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Definitivă.
Document: Hotarâre  143/2017  06.04.2017

http://portal.just.ro/104/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31100000000126024&id_inst=104

Executarea silita este lovita de nulitate absoluta si astfel si contractul titlu executoriu:

Nulitatea absolută

(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

(2) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie.

(3) Instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută.

(4) Contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.

av. drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Procedura Exproprierii Pentru Utilitate Publica-Despagubiri Expropriere-Avocat Cuculis

Expropriat De Fapt Sau De Drept?Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local-Avocat Cuculis

 

Etapele procedurii de expropriere sunt:

a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;

c) transferul dreptului de proprietate;

d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere

Etapa a III-a – Transferul dreptului de proprietate

Art. 9. – Jurisprudență (15)

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2)Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestația asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executarea Silita A DDM Invest Xx Ag Anulata-Contestatie La Executare Datorie Necerta-Avocat Cuculis

Datoria Solicitata De DDM Invest xx Ag Comporta Elemente De Necertitutine, Astfel Nicio Executarea Silita Nu Poate Sa Inceapa Fara Ca Datoria Sa Fie Clara Si Fara Echivoc-Avocat Cuculis

Desi am mai spus merita pentru fiecare executare silita anulata, sa va mai spun inca o data.

Daca si un leu dintr-o executare este luat in plus, atunci executarea silita este nula si ea poate fi combatuta si anulata prin cadrul unei contestatii la executare.

executare silita ralfi ifn avocat

executare silita ddm invest sa avocat

 

Dosar: 30470/4/2016

Nume Calitate parte
Sofia Mariana la C.A Cuculis Contestator
DDM INVEST XX AG Intimat

Şedinţe

12.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C11-civil si executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită pornită în dosarul de executare nr. 651/2016 al BEJ Samoilă Liliana Minodora. Admite cererea de întoarcere a executării silite. Obligă intimata să restituie contestatoarei suma de 2.817 lei. Obligă intimata la plata sumei de 129 lei către contestatoare, cu titlu de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în valoare de 405 lei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri

. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 4. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.05.2017.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    12.05.2017

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000345916&id_inst=4

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

BCR Pierde Dosarele Pe Comisioane Abuzive Si Dobanda Abuziva Si Ii Sunt Anulare Si Executarile Silite-Comision Acordare, Administare Si Risc Toate Abuzive-Avocat Cuculis

Bcr Pierde Si Dosarele Pe Clauze Si Contestatiile La Executare-Un Duo Splendid Pentru Debitorii BCR-Unul Le Anuleaza Intreaga Executare Silita Iar Altul Isi Recupereaza Comisioanele Platite Si Declarate Ca Abuzive De La BCR Alaturi De Dobanda-Avocat Cuculis

Instanta Judecatoriei Sectorului 3 anuleaza din cadrul contractului de credit, atat comisionul de acordare cat si cel de administrare dar si cel de risc-

Actiunea este admisa in integralitatea ei!

Sursa google.ro

 

Aproape ca este ireal cum toate costurile contractului sunt considerate ca abuzive si un asemenea contract inca mai poate fi considerat in regula.

Observati cum incepand cu comisionul de acordare si terminand cu dobanda, toate costurile aferente creditului sunt abuzive!

Dosar: 27728/301/2016

DINU ION la C.A Cuculis si Asociatii Reclamant
DINU MAGDALENA C.A Cuculis si Asociatii Reclamant
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât

Şedinţe

03.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 18 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art.5 teza finală din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007 privind dobânda de referinţă variabilă.

Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art.9 lit.b, lit.c şi lit.f reprezentând comision de acordare credit, comision de administrare si comision de urmărire riscuri din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007.

Dispune eliminarea clauzelor menţionate anterior prevăzute în Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.273/13.08.2007.

Obligă pârâta să restituie reclamantilor sumele achitate de către acestia în temeiul acestor clauze nule, cu dobândă legală de la data fiecărei încasări până la plata integrală a debitului. Ia act că reclamantii si-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată formulată de către pârâtă ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţata în şedinţă publică, azi, 03.05.2017.
Document: Hotarâre  5354/2017  03.05.2017

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000518983&id_inst=301

Dosarul prin care s-a anulat intreaga executare silita in urma constatarii ca abuzive a comisionului de administrare-

Dosar: 3082/290/2016

AFRASILOAIA BENGA SAMUEL la C.a Cuculis Contestator
BANCA COMERCIALA ROMANA Intimat
AFRASILOAIA BENGA FLORICA C.a Cuculis Contestator

Şedinţe

10.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Constată ca fiind abuzivă clauza prevăzută în art. 6 lit c din contract de credit ipotecar bancar nr. 1376/28.12.2006, privind comisionul de administrare.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii Afrasiloaia Benga Samuiel şi Afrasiloaia Benga Florica în contradictoriu cu intimata Banca Comercială Română SA. Anulează Încheierea nr. 1150/18.05.2016 pronunţată de Judecătoria Reşiţa în Dosarul nr. 2185/290/2016 şi actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 521/2016 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dragomir Daniel şi Stepanov Voislav. Executorie.

Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Reşiţa. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, azi 10.05.2017.
Document: Hotarâre    10.05.2017

http://portal.just.ro/290/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29000000000062899&id_inst=290

av. drd. Cuculis

Cerere Inscriere In Procesele Colective Pentru Elimnarea Clauzelor Abuzive Si Inghetarea Cursului Valutar Plus Restiutire Excedent Platit